Bundkarakterer til statistik

Skolesammenligning dur ikke

Når Undervisningsministeriet lægger skolernes karakterer ud på deres hjemmeside, skal de samtidig lægge en brugsanvisning ud, der fortæller, at tallene ikke kan bruges til noget. Det mener daglig leder af Sophia, der er en tænketank for pædagogik og dannelse, Per Kjeldsen, Aalborg. - Man kan ikke bruge tallene til en dyt. Flytter en elev med gode karakterer og en ny elev flytter til med dårlige karakterer, kan skolen rykke tusind pladser ned af rangstigen. Det er statistisk primitivt, siger Per Kjeldsen, som synes, det er pinligt, at ministeriet offentliggør karakterne, fordi de intet siger om skolernes kvalitet. - Det medfører, at nogle tror, man kan bruge tallene til noget, og det lægger et vældigt pres på skolerne og lærerne. Per Kjeldsen mener, at en ”top 10 skole” kan være meget ringere end en skol længere nede på listen. - Det kan være, at skolen kun lærer eleverne, hvordan de klarer sig til eksamen og ikke lærer dem andre kvaliteter, såsom at samarbejde, tage sig af de svageste og så videre. Det er personlige kvaliteter, som de har resten af livet, mens de hurtigt glemmer de formelle kundskaber, de har lært sig til eksamen. Per Kjeldsen støttes af skoleleder Anders Norup fra Gudumholm skole, der sidste år lå højt i karaktermæssigt i skriftlig dansk og matematik, men som i år er røget mange hundrede pladser ned af rangstigen. - Medierne har voldsom fokus på karakterne som konkurrencebarometer og går ikke bagom tallene. Han mener blandt andet, det er vigtigt at kigge på, hvor skolen ligger, og forklaringen på, hvorfor netop Gudumholm skole er rykket ned, ligger lige for. - Vi har kun én 9. klasse, så der skal meget lidt til, før tingene vender rundt, siger Anders Norup. Han oplever, at forældrene har andre kriterier for om en skole er god. - Forældrene kigger på, om børnene har det godt, og om lærerne er samarbejdsvillige og dygtige. Men det er da altid sjovere at ligge i toppen end i midten. Men det er skoleleder Anders Hansen fra Solsideskolen mildest talt lige glad med. Selvom skolen har rykket sig over tusind pladser, og nu er blandt de nordjyske skoler med de bedste karakterer i matematik og dansk, imponerer fremskridtet ikke. - Om vi så lå nummer et, er jeg rystende ligeglad. Det afgørende er, at forældrene og eleverne er glade for skolen, siger Anders Hansen.