Retspleje

Bunduretfærdig sag

SAMFUND:Jeg, Preben Laugesen, har været udsat for et groft overgreb af Fogedretten i Aalborg samt Aalborg Kommune og en flok embedsmænd. Jeg er blevet sagt op af min lejlighed med urette - en beskyttet bolig, som er døgnbemandet og med kaldeanlæg. Så er der genhusningspligt. Det siger loven. Nu er jeg sat på gaden og bor i en kuffert. Min hund bor i bilen. Det kalder man velfærd i Danmark. Hele retsvæsenet er ved at bryde totalt sammen i Danmark. Der er ingen moral tilbage. Retssikkerheden er der heller ikke noget af. Myndighederne samt kommunerne sidder og dækker over hinanden, når de begår fejl, både ubevidst og bevidst. Det kan jeg bevise sort på hvidt. Denne udsættelsesforretning er bunduretfærdig. Det er ulovligt og kriminelt. Det vil sige, at Aalborg Kommune sidder og laver kriminelle handlinger bevidst. De sidder og lader deres egne love. Det samme gør både Fogedretten og Retten i Aalborg. Jeg er alvorligt bange for, at det sker på landsplan. Vi trænger alvorligt til at få ryddet op i dette samfund, når det gælder vores retssikkerhed over for kommunerne og retten. Jeg har for nylig oplevet, at Aalborg Kommunes jurister sidder og lyver og taler usandt i både Fogedretten, Byretten og Landsretten. De sidder og dækker over hinanden og har gjort det i mange år. Denne gang gik det helt galt, fordi jeg afslørede dem alle sammen. Aalborg Kommunes jurister samt et par fogeddommere har lavet et komplot imod mig. Det fandt jeg mig ikke i. Jeg har begået et angreb på socialsystemet ved, at jeg har sagen i Folketinget. Socialministeren er indblandet. Det samme er justitsministeren, Peter Skaarup fra retsudvalget samt et par andre politikere og Københavns Universitet og pressen over hele landet samt Nordtyskland er også indblandet. Retssystemet er blevet tvunget i knæ i denne sag. Det er det samme advokatfirma og den samme fogeddommer, som var involveret under arvesagen i 1995. Dette er en skandale, at jeg er oppe imod de samme personer én gang til. Skurken i arvesagen er advokat Claus Fischer fra Boels advokatfirma, som kaldet boet for et rent dødsbo efter min afdøde moder. Dette var et døds- og fællesbo. Derfor kunne man ikke sælge den længstlevendes aktiviteter og sælg den faste ejendom. Det var en forbrydelse. Man skiftede også døds- og fællesboet og tog betaling for dette. Alt gik i omkostninger. Landsretsdommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Lene H. Mortensen vil komme til at stå skoleret over for Rigspolitichefen og Justitsminisrteren. De har begået en forbrydelse over for mig ved at sætte mig på gaden fra en beskyttet bolig med kaldeanlæg og nægtet genhusningspligt. Advokat Anne Henriksen, ansat i advokatfirmaet Boel, har påvirket både Fogedretten, Byretten, Landsretten samt Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet, som man skal have tilladelse til, når man skal have en sag forelagt for en højere instans. Anne Henriksen har forpurret denne sag ved vildledning og tilbageholdt vigtige oplysninger omkring mig over for Retten. Dette har skadet min sag. Dette er rent bedrageri. Det ser ud til, at advokaterne i dette samfund gør lige, hvad der passer dem. De har overhovedet ingen respekt samt moral. Jeg har lært fra barns ben at være ærlig og tale sandt. Dette er ikke sket i dette tilfælde. Denne sag har virkelig grebet om sig. Det er på vej til at være en ny arvesag. Denne sag bliver dyr for samfundet. Hvad med Politiet i denne sag? De er ved at smide mig ud af min lejlighed uden fogeddommer. De har set forkert af datoen. De lejede foged uden dommer. De tog loven i gen hånd, hvor de brutalt hamrede mig ned i brostenene og slog mig bevidstløs, hvor jeg lå i minimum et kvarter. Denne sag ligger ved Rigspolitiets Rejsehold. Hvad er det for en samfund, vi lever i? Jeg vil skrive mere på et senere tidspunkt, hvor jeg vil nævne retssikkerheden omkring erstatninsgskrav over for offer, som kommer i klemme i samfundet, En tredjedel af vores advokater burde forlade deres embede. De har overhovedet ingen respekt/moral i dette samfund. De sidder udelukkende for at tjene nogle fede salærer på andres bekostning.