EMNER

Bunke-bryllup i SiD Vesthimmerland

NIBE:De 2600 medlemmer af specialarbejderforbundet i kommunerne Løgstør, Nibe, Farsø og Fjerritslev nedlægger deres fire lokalafdelinger og går sammen i en enkelt afdeling senest ved årsskiftet, mens Aars er sprunget fra i sidste øjeblik. Bestyrelserne i de fire nuværende afdelinger er nu enige om snarest at sende en plan for en fusion til godkendelse i SiDs hovedbestyrelse, der hidtil har lagt hindringer i vejen for bl.a Nibe afdelingens ønske om en sammenlægning med Svenstrup i Aalborg Kommune. - De har nok ment, at Nibe modsat Svenstrup ikke er en del af stor-Aalborg. Det er jeg ikke enig i, men jeg ser også store fordele ved en vestlig løsning, siger formand for SiD Nibe, Asger Kristensen. SiD i de fire kommuner satser på besparelser og effektiviseringer via stordrift i en tid, hvor traditionelle, overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår lægger stadig mindre beslag på SiD-afdelingerne, mens antallet af ofte tidsmæssigt krævende sager om erstatning for svie, smerte og nedsat erhvervs-evne efter arbejdsulykker eller nedslidning eksploderer. - Det kræver specialisering. Som forholdene er nu, kan en formand sagtens både skulle hjælpe med løn og feriepenge, og samtidig optræde som socialrådgiver. Samtidig deltager formændene ofte i de samme møder, og det tager tid fra medlemmerne, konstaterer Asger Kristensen, der løbende har otte til 12 sager om erstatning på sit bord. Han erkender, at de nuværende små afdelinger er yderst sårbare ved fravær som konsekvens af typisk kurser, ferier, møder og sygdom. Som konsekvens af en sammenlægning mellem de fire SiD-afdelinger kan et medlem fra en kommune fremover blive henvist til sagsbehandling i en af de tre andre, hvis det er der, eksperten sidder, men SiD i de fire kommuner fortsætter som hidtil med at yde service direkte i lokalområdet - såkaldte servicekontorer. Det er fortsat der, man skal henvende sig først, og alle afdelinger får tilknyttet mindst en faglig medarbejder og en ansvarlig for A-kassen, siger Asger Kristensen. Løgstør har den største SiD-afdeling af de fire giftelystne og er udset til at få hovedsædet med flere ansatte end de øvrige - blandt dem en fælles kasserer. Hvor den kommende formand kommer fra er dog fortsat en velbevaret hemmelighed, i princippet kan alle de nuværende afdelinger indstille netop deres kandidat, men et emne er tilsyneladende allerede kørt i stilling. SiD"s hovedbestyrelse modtager den endelige ansøgning om lov til fusion fra de fire lokalafdelinger i maj eller først i juni.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk