BUPL: 24 stillinger forsvinder

Grotesk at forringe service og samtidig sætte prisen op, mener BUPL.

Besparelserne på daginstitutionsområdet og dus-området vækker ikke begejstring hos BUPL Nordjylland. Her har man beregnet, at besparelsen på daginstitutionsområdet svarer til, at der skal nedlægges 24 pædagogstillinger - Vi synes virkelig, at der er nogle bekymrende ting på vuggestueområdet. Det helt groteske er, at mens man forringer servicen, så vil man sætte prisen op, det er fuldstændig uhørt, siger næstformand i BUPL Nordjylland, Liselotte Thomsen. Besparelsen på 1000 kr. pr. barn i dussen betyder en halvering af beløbet, der i dag er 2058 kr. pr. barn. - Men det som de her penge bliver brugt til er ture ud af huset, ja fest og farver, men det er også kontorhold, inventar, vedligehold og pædagogernes uddannelse. Samtidig snakker vi om budgetter, der er blevet skåret, plus de er ikke fremskrevet i, jeg ved ikke hvor mange år. Liselotte Thomsen peger på, at kommunen har lov til at udvide driftsbudgettet med 0,57 procent næste år, men i stedet reducerer man samme med 0,7 procent. - Det vi kan forstå, så er begrundelsen, at man vil lave lokal erhvervsstøtte ved at putte pengene over på anlæg. - Set fra vores synspunkt så handler det her om at fyre en pædagog og ansætte en håndværker i et lokalt fir-ma.