Lokalpolitik

BUPL-folk skyder på Jan Dyregaard

Daginstitutionerne kommer i fokus på dialog-mødet i Aars.

Daginstitutionerne kommer i fokus på dialog-mødet i Aars.

AARS: Jan Dyregård (V), formand for børne- og skoleudvalget i Vesthimmerlands Kommune, kommer i skudlinien, når han mandag 25. september stiller op til et dialogmøde arrangeret af fagorganisationen BUPL - med fokus på de bebudede nedskæringer på børne-området. Lokalpolitikeren har givet tilsagn om at indlede mødet med et oplæg om de visioner, man i den ny storkommune har på børneområdet - og hvad problemerne med budgetlægningen kan medføre på dette felt. - Efter indlægget kan deltagerne stille spørgsmål til det panel, vi knap er færdige med at få sammensat. Netop af hensyn til den igangværende budgetlægning finder vi det vigtigt at få politikerne i tale, så det kom til at haste med at arrangere mødet. Derfor har vi heller ikke hele panel-sammensætningen klar, men udover Jan Dyregaard har vi foreløbig også tilsagn fra et andet medlem af sammenlægningsudvalget for Vesthimmerlands Kommune, nemlig den radikale Nini Gjessing, fortæller Hanne Bach Ingvardsen, faglig sekretær i BUPL Nordjylland. Kredsens formand, Birgit Elgaard fra Aalborg, vil indledningvsis give et kort oplæg - og runde aftenen af. Invitationerne til mødet i Aars går til personalet i samtlige daginstitutioner i Vesthimmerlands Kommune - samt til forældreråd og forældrebestyrelser i institutionerne. Mødet i Aars holdes på Kimbrerkroen.