BUPL: Hvad er problemet?

FREDERIKSHAVN:- En tillidsmand er talerør for sine kolleger. Det er hans opgave at gøre opmærksom på de problemer, der måtte være på en arbejdsplads. Så er det ikke rimeligt, at han må bøde med sit job. Det siger Gabriella Lanyi, der som jurist i BUPL deltog i onsdagens møde med repræsentanter for Frederikshavn Kommune, KL og bestyrelsesformanden for Kaj Bundvad Fritidscenter, Henrik M. Christensen. BUPL's repræsentanter i mødet undrer sig over kommunens håndtering af sagen. Dels at kommunen den 3. august sender en opsigelse begrundet i langt sygefravær for den 31. august at sende en ny fyreseddel, nu med begrundelsen samarbejdsvanskeligheder. Dels at kommunen forsøger at lukke sagen ved at tilbyde Kjeld Rye nyt job i en anden institution. - Det er uacceptabelt. Hvis Kjeld Rye tager imod det tilbud, mister han sin tillidsmandsbeskyttelse. Det betyder, at der ikke længere skal være tvingende årsag til at fyre ham men blot en rimelig grund, siger Gabriella Lanyi. Hun har svært ved at se problemet i at lade tillidsmanden genoptage sit gamle job på Kaj Bundvad Fritidscenter. - Lederen er væk og bestyrelsesformanden har afgivet ledelseskompetencen til kommunen. Medarbejderne har skrevet under på at de gerne ser Kjeld Rye tilbage på arbejde og Kjeld er villig til at lægge fortiden bag sig og indgå i et positivt samarbejde med den ny leder. Hvad er problemet, spørger BUPL's jurist. Vi sendte spørgsmålet videre til børne- og kulturdirektør Lis Rom Andersen og kommunens personalechef Poul Poulsen, men de ønsker pt. ikke at kommentere sagen. Henrik M. Christensen har heller ikke ønsket at udtale sig.