BUPL kræver ligeløn

KØBENHAVN:Forbundet for Pædagoger og Klubfolk, BUPL, vil have lukket løngabet mellem de typiske mandefag og kvindefag, der betyder, at kvinderne ofte må tage til takke med en væsentligt lavere løn end mændene. Pædagogerne vil tvinge kommunerne til at lave handleplaner, der sikrer ligeløn mellem mandefag og kvindefag. Det bliver et af forbundets krav ved overenskomstforhandlinger i det offentlige, der begynder i oktober. - Utallige undersøgelser konstaterer, at der er lønforskelle mellem mandefag og kvindefag, som uddannelse, joberfaring og barselsorlov ikke kan forklare. Vi har derfor brug for et initiativ, der fremmer den lønmæssige ligestilling mellem mænd og kvinder, siger formanden for BUPL, Birgit Elgaard. Hun understreger, at det ikke handler om ligeløn mellem mænd og kvinder på den enkelte arbejdsplads, men om ligeløn mellem mandsdominerede og kvindedominerede jobtyper. Ifølge en rapport fra Socialforskningsinstituttet er der et dokumenteret løngab på mellem 11 og 17 procent i kommunerne i mændenes favør. Med det som udgangspunkt vil BUPL forpligte kommunerne til at analysere lønforskellene for at se, om de er kønsbetingede. Hvis det er tilfældet, skal der derefter laves handleplaner for gennemførelse af ligeløn. - Jeg er ikke i tvivl om, at pædagogernes dårlige lønninger hænger sammen med, at pædagogfaget er kvindedomineret og placeret i den offentlige servicesektor. Vores lønproblem ligner de lønproblemer, som for eksempel sygeplejerskerne oplever. Derfor vil vi have kommunerne til at kigge på hele lønområdet med ligestillingsbriller på, siger Birgit Elgaard. Hun beklager i den forbindelse, at sygeplejerskerne og andre grupper i sundhedssektoren har valgt at forlade de kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab, KTO, for i stedet for at forhandle alene med arbejdsgiverne. - Det er en klar svækkelse af mulighederne for på tværs af faggrupper at arbejde med ligeløn, siger Birgit Elgaard. Pædagogerne vil også have etableret en barselsudligningsordning svarende til den, der blev aftalt på det private arbejdsmarked ved forårets overenskomstforhandlinger for at fremme ligestillingen. Ud over kravet om ligeløn vil spørgsmålet om en afløser for det udskældte Ny Lønsystem stå centralt i forhandlinger. BUPL ønsker, at Ny Løn erstattes med et alternativt lønsystem. /ritzau/