EMNER

BUPL kræver penge til integrationsbørn

Normeringen til tokulturelle børn i dus-ordninger er blevet forringet over de sidste tre år.

Hos BUPL-Nordjylland har man flere ønsker til budgetforhandlingerne, der er skudt i gang på AaB College. Næstformand Liselotte Thomsen peger på, at normeringen til det tokulturelle område ikke er fulgt med antallet af børn. I mange år har antallet af tokulturelle børn ellers været sat for højt i forhold til normeringen, men i de sidste år er der blevet skåret i bevillingen, mens antallet af tokulturelle børn er steget. - Man har fastsat tilskuddet til 370 børn sidste år, mens der rent faktisk har været 450 børn. Det har betydet, at så skulle man bruge de penge, der var afsat til 370 børn til 450 børn. Det vil sige, at normeringen er blevet meget ringere. Og det er faktisk sket tre år i træk, siger Liselotte Thomsen. Hun har så sent som 11. august skrevet til skole- og kulturudvalget om problematikken. Ny uddannelse Desuden peger BUPL på, at den nye uddannelse til pædagogisk assistent (PAU) også kan være med til at udhule normeringen på BUPL's område. - Der har man lagt op til, at det skal tages af normeringen på institutionerne, der vil vi selvfølgelig have tilført de midler, som de her PAU-elever koster. Der skulle være penge i trepartsaftalen, det har vi påpeget, siger Liselotte Thomsen. Desuden peger næstformanden på, at overenskomsten som BUPL har lavet, koster mange penge. - Mange flere penge end KL har skrevet ud til kommunerne. Vi vil ikke have, at vores normering bliver forringet, fordi der ikke er penge nok til løn. Seniordage koster Desuden gør Liselotte Thomsen opmærksom på, at aftalen om seniordage betyder, at der skal tilføres flere penge til institutionerne. - Via overenskomsten har vi lavet en aftale om seniordage. I KTO lavede man en aftale om to seniordage for alle kommunalt ansatte, men i BUPL gik vi gik ind, for vores egne midler, og lavede tre dage mere. - De fem seniordage betyder, at institutionernes lønsum skal tilskrives to procent for at vikardække de folk, der bliver omfattet af seniordagene.