Aalborg

Bupl"s tal er rigtige

DUS:Henrik Nielsen fra Skole- og Kulturudvalget udtaler i NORDJYSKE 8. september, at DUS-pædagogerne ikke har belæg for at sige, at den reelle nedskæring i forbindelse med Budget 2005 er på 8,5 millioner, og at vi regner tidligere års nedskæringer med. Selvfølgelig har vi belæg for at sige, at normeringsnedskæringen reelt er på 8,5 million - svarende til 35 fuldtidsstillinger. Det fremgår af forvaltningens regnestykke, at der i forslaget spares: Løn (personalenormering) - DUS 1 - "normal"-området: 5,657 million Løn (personalenormering) - specialområdet: 1,917 million Løn (personalenormering) - integrationsområdet: 0,902 miilion Summa-summarum: 8,476 million Vi har således ikke taget tidligere års nedskæringer med. Skulle vi det, ville tallet blive 22,5 millioner, da der fra 1996 til 2004 er skåret ca. 14 millioner ned i normeringen på grund af nedskæringer og manglende kompensation for 6. ferieuge.