Børnepasning

BUPL: - Urimeligt med overbelægning i børnehave

BØRNEHAVELUKNING: Det er svært at spå - især om fremtiden. Disse ord er sagt mange gange før, men det gør dem ikke mindre aktuelle. Ud fra de prognoser, der tidligere er fremlagt i NORDJYSKE, er det svært at se, hvordan børnene i Løgstør Kommunes børnehaver skal være sikret plads i institutionerne efter 1. juli 2005, når der samtidig nedlægges en børnehave. Udvalgsformand Kristian Haldrup har tidligere udtalt, at der udover de pladser, der er behov for pr. 1. juli 2005, skal være en overbelægning i en periode fremover i de tre tilbageværende børnehaver. Dette er ikke rimeligt over for hverken børn, forældre eller personale - og i stedet burde man afvente at lukke ned for en børnehave, til man er sikker på, at der er pladser til alle de børn, der skal have en plads! Kristian Haldrup udtaler, at en udskydelse af en lukning fra 1. juli 2005 til 1. juli 2006 vil blive dyr, men der findes vel også mellemløsninger, således at man kan undgå overbelægninger. Kristian Haldrup forudser en stigning i børnetallet i løbet af nogle år med udvidelser til følge. Det kunne i denne sammenhæng være spændende at høre, hvordan prognosen ser ud på lidt længere sigt: Hvornår er behovet for børnehavepladser igen oppe over 160, der bliver grænsen for de tilbageværende børnehaver? Det tager tid at bygge til, og så er det heller ikke gratis. Jeg går derfor ud fra, at Løgstør Kommune i overslagsårene afsætter midler til at gennemføre denne udbygning, således den er klar, når børnene er der.