BUPL: - Vi går efter højeste fællesnævner

Der er afsat forskellige antal timer til børnepasningen - men hvem skal op, og hvem skal ned?

Børnepasning 12. december 2004 05:00

VENDSYSSEL: En ting ligger fast: Når de fire vendsysselske kommuner Hirtshals, Sindal og Løkken-Vrå smelter sammen til en enhed pr. 1. januar 2007, skal børnene stadig passes. Det er straks mere usikkert, under hvilke forhold, de skal passes, for kommunerne i kvartetten har i sagens natur ikke de samme normeringer i børnehaver og skolefritidsordninger. - Der skal ikke herske tvivl om, at vi går efter højeste fællesnævner. Vi vil helt klart have svært ved at acceptere, at der skæres ned i nogle kommuner for at finansiere en opnormering i andre kommuner, siger faglig sekretær i BUPL Nordjylland, Tonny Andersen. Forskel BUPL's egne tal viser, at der eksempelvis på børnehaveområdet er en forskel på omkring 0,7 time pr. barn pr. uge mellem laveste normering (Sindal) og den højeste (Hirtshals). - Men jeg har ikke videnskabelig belæg for at sige, at forskellen er så stor. Tallene skal tages med forbehold, fordi de korrigeres for åbningstider og støttetimer, siger Tonny Andersen. Sindals borgmester Søren Risager er klar over, at kommunen ikke scorer topkarakter i børnehavenormering, men i forhold til storkommunen, mener han ikke, man skal hænge sig alt for meget i tallene. Lokalt ansvar - Jeg tror, man skal se bredere på det. Jeg tror, vi skal se børnehave, SFO og skole som et samlet børnecenter, hvadenten det nu måtte være i Tårs, Lendum eller Lørslev, siger Sindals borgmester. Altså en model, hvor de lokale institutioner får en pose penge, som man så lokalt kan prioritere i de forskellige institutionstyper. Og den lokale forankring fylder da også en del i det idegrundlag, som de fire kommuner har udarbejdet forud for sammenlægningen. Formanden for børne- og undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, Else Købstrup (V) ser ikke de store problemer i forskellige normeringer: - Jeg er sikker på, at vi nok skal finde en løsning. Det er ikke sikkert det skal være ens alle steder, da lokale forhold spiller ind. Det mest interessante for mig er kerneområdet, altså den tid pædagogerne er sammen med børnene. Så kan man organisere det øvrige, som man vil. Svært at spare Formand for kulturudvalget i Løkken-Vrå Kommune Sven Bertelsen (Fællesliste), siger: - Umiddelbart kan der ikke spares på området hos os. Vi ligger forholdsvist meget lavt med normeringen. Det kan være svært at gennemskue normeringen, men vi ligger nok lavest. - Vi skar ned på normeringen for to år siden, og det gav meget postyr. I år har vi så lappet lidt på det igen, tilføjer han. team

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...