Bureaukrati skal væk fra jobcentrene

Bent Bøgsted forventer forenklinger allerede i løbet af sommeren - 170 forslag er sendt til ministeren

BRØNDERSLEV:Folketingsmedlem Bent Bøgsted har besøgt Jobcenter Brønderslev - og han konstaterede i sin grundlovstale i Hedelund i går, at tiden bruges til alt for meget overflødigt papirarbejde. - Når vi er på besøg rundt omkring i landet, får man et meget positivt indtryk, af det arbejde som de kommunale medarbejdere laver. Det kan selvfølgelig blive bedre, hvis vi politikere forstår at lette dem for noget af det papirarbejde, som de er blevet pålagt, tilføjede Bent Bøgsted, der er Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører. Han lover, at der kommer forenklinger for medarbejderne i landets jobcentre - de første allerede i løbet af sommeren. - Der er enormt meget bureaukrati i det kommunale system. Det må og skal der gøres noget ved inden for det næste år. Det er ikke rimeligt, at der forlanges mere og mere papirarbejde af de ansatte. Samtidig påtog Bent Bøgsted sig sin del af ansvaret. - Faktisk er det os politikere, der er skyld i bureaukratiet. Derfor er det også os, der må fjerne så meget som muligt af det overflødige papirarbejde, og det kan ikke gå for stærkt. Jobcenter Brønderslev er et af 14 forsøgsjobcentre i landet, og Jobcenter Brønderslev står for alle opgaver på jobformidlingsområdet, både de statslige og de kommunale. - De ansatte på jobcentrene er indtil nu kommet med cirka 170 forslag til forenklinger. Og jeg ved, at Beskæftigelsesministeren er godt i gang med at se på disse forslag. - Jeg forventer faktisk, at vi vil kunne se de første forenklinger i løbet af sommeren. Men det står klart for mig, at det er den rigtige måde, som Jobcenter Brønderslev arbejder på, takket være dygtige medarbejdere. Bent Bøgsted skal i dag have møde med Beskæftigelsesministeren om netop en forenkling af sagsgangen.