Lokalpolitik

Burgergigant har en svær sag

Professor i forvaltningsret levner ikke McDonald's mange chancer for at få ret i burgerkædens klage over en lokalplan, som ophæver fastfoodmonopol ved E45 i Haverslev

Kan en kommune ophæve en aftale, som en tidligere kommune har indgået med en privat virksomhed? Det er kernen i en verserende sag mellem Rebild Kommune og McDonald's Danmark. I 2006 afstod McDonald's forkøbsretten på den grund, som ligger klos op af burgerkædens restaurant ud til motorvejen ved Haverslev. Til gengæld fik McDonald's tinglyst en klausul på skødet, som forbød salg af fastfood på grunden. Dermed sikrede McDonald's sig fortsat mod konkurrence på fastfood-markedet. Klausul væk med ny lokalplan I hvert fald indtil 15. december sidste år, hvor et stort flertal i byrådet i Rebild vedtog en ny lokalplan, som ophævede McDonald's konkurrenceklausul. McDonald's har klaget over ophævelsen af konkurrenceklausulen til Natur- og Miljøklagenævnet, som nu skal behandle sagen. Efter at have set klausulen spår Søren H. Mørup McDonald's en vanskellig kamp for at få ret. - Som udgangspunkt mener jeg, at McDonald's har en svær sag, konstaterer professor i forvaltningsret ved Aarhus Universitet Søren H. Mørup.