Buskørsel

Bus droppes på feriedag

Forsyningsudvalgets politikere stritter imod

BRØNDERSLEV:- Nordjyllands Trafikselskab vil lukke busrute 644 i hele skoleferien. Men vi ønsker en forhandling med NT om, at 644 også kører på arbejdsdage i skoleferien. Folk der skal på arbejde benytte bussen i skolernes ferie. Det siger formand for forsyningsudvalget Ole Lysgaard Jensen (V). Rute 644 kører mellem Brønderslev og Hallund via Øster Brønderslev. - Vi kan ikke forsvare, at ruten nedlægges i skoleferierne. Forsyningsudvalget skal desuden finde besparelser på tre procent på den del af den kollektive trafik,som kommunen betaler for. - Vi er af økonomiudvalget pålagt, at finde tre procent i besparelse. Derfor har vi bedt om at få beregninger på, hvordan det ser ud, hvis vi sløjfer bybussen klokken 6 og laver teletaxi på afgangen klokken 17. Vi regner med, det kan give de tre procent. Vi skal finde en besparelse på 103.000 kroner, tilføjer Ole Lysgaard Jensen. Han oplyser, at alternativet til at spare på bybussen i Brønderslev var, at man skulle finde besparelser på kontoen til læskure. - Det vil vi gerne undgå. Færre passagerer Udspillet fra NT med hensyn til rute 644 Brønderslev er at begrænse bussen til udelukkende at køre på skoledage. Forslaget ville betyde, at der ikke etableres regionalt finansieret bus eller teletaxikørsel om aftenen på skoledage, på ikke-skoledage og i weekenden. Hvis Brønderslev Kommune ønsker flere afgange er oplægget, at kommunen så selv må punge ud. NT har lavet en skønsmæssig beregning på en teletaxiordning, udvidet med teletaxi på ikke-skoledage, og prisen er cirka 130.000 kroner årligt i udgift. Til gengæld sparer kommunen sin andel på 40 procent af den nuværende buskørsel på ikke-skoledage, skoledage om aftenen og i weekenden. Den kommunale besparelse vil således beløbe sig til 165.000 kroner årligt. "Beslutter udvalget at indføre teletaxikørsel til erstatning for buskørsel på rute 644, vil dette ikke give øgede udgifter, men derimod en besparelse på ca. 35.000 kr.", hedder det i teknisk forvaltnings sagsfremstilling. NT har også fokus på Rute 209, der kører mellem Brønderslev - Løkken. Her vil NT lave færre afgange. Rute 203 der køre mellem Hjørring via Hallund til Hjallerup samt Rute 208 fra Brønderslev til Saltum skal ifølge NT's udspil betjenes med teletaxi om aftenen og i weekenderne - men også her skal kørselsperioden reduceres.