Bus mellem kommunens hovedbyer

Hidtil har der ikke været direkte forbindelse mellem Brønderslev og Dronninglund

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Den såkaldte rute 212 bliver nu lagt om, så der fremover bliver direkte bus mellem hovedbyerne i Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det har underudvalget for Udvikling og planlægning nu besluttet efter forhandlinger med Nordjyllands Amt. Udvalgsformanden, Bendt Danielsen (Borgerlisten), er ikke i tvivl om, at det såvel infrastrukturelt og mentalt har stor betydning for den nye kommune. Underudvalget har specielt fokus på, at kommunens to gymnasier fortsat vil være tilfredsstillende betjent med kollektiv trafik - ikke mindst Dronninglund Gymnasium er afhængig af velfungerende busruter - - Det er vigtigt for Brønderslev-Dronninglund Kommune, at bevare begge gymnasier, og vi mener også, at det er i hele regionens interesse, at vi har så mange gymnasier og elever som muligt. - Vi vil derfor nøje følge med i, om tidsplanerne på rute 212 vil passe i forhold til uddannelsesinstitutionerne, siger Bendt Danielsen. Den nye busrute betyder også ændringer på andre ruter, da det er den nuværende rute 203, der splittes op i to. Den nye rute 212 vil køre ruten Brønderslev-Hallund-Klokkerholm-Hjallerup-Dronninglund. Rute 203 kører fremover mellem byerne Brønderslev -Jerslev-Poulstrup-Hjørring. I dagtimerne på hverdage er det almindelig bus, der kører. Men weekender og aftener køres der efter teletaxi-ordningen. Der er kommet forskellige høringssvar, og flere skoler har kommentarer til ændringerne. Bendt Danielsen beklager, at det ikke er muligt at tage hensyn til alles ønsker. - Der er nogle skoler, hvor eleverne vil komme til at vente lidt på bussen. Men det er jo et større puslespil at få ruteplaner til at gå op. Hvis man retter et par minutter det ene sted, griber det ind i meget andet. Men vi evaluerer ruterne og vi vil arbejde for hele tiden at forbedre den kollektive trafik. I dag eksisterer der ikke direkte busforbindelse mellem byer som Brønderslev og Dronninglund, og såvel borgere som ansatte har efterlyst det. Og Bendt Danielsen er glad for, at det nu lykkedes. - Jeg forstår godt de borgere, som mener, at kommunen mentalt er svær at binde sammen - at finde en fælles kultur - hvis vi ikke har naturlige forbindelser trafikalt. - Og for de af vores ansatte, som nu skal pendle mellem rådhus og hjem vil busruten jo også kunne bruge, pointerer han.