Aalborg

Bus-omlægning gør det svært at handle

KOLLEKTIV TRAFIK: Kære Henrik Thomsen. Som en af flere gangbesværede med bopæl i Hasserisgade vil jeg gerne gøre opmærksom på, at efter omlægningen af busruterne er det umuligt at komme på handel i midtbyen eller i Hasseris Bymidte. Førhen kunne vi køre med bybussen ind til bymidten, ja endda helt ud til hovedbiblioteket, som vi benytter meget. Nu bliver vi læsset af i Vingårdsgade, og når vi skal retur, skal vi gå til Museet i Adelgade. Det er mere end gangbesværede kan klare i gåafstand for slet ikke at tale om at bringe varer hjem. Vi har hidtil pænt fulgt byens parole om at benytte den kollektive trafik i byen, men den nuværende rutelægning medfører, at vi må køre i bil ind i bymidten, og det har vel næppe været hensigten med planlægningen af den kollektive trafik - hvis ja hertil, så hold op med at gøre brok over, at vi ikke i ønsket omfang benytter de kollektive transportmidler.