Horne

Bus til skolecentre

Der er blevet tænkt på skolebusruter til de nye overbygningsskoler, som træder i kraft efter sommerferien.

Kørselsberettige elever kan køre med bus til de nye skolecentre.Foto: Grete Dahl

Kørselsberettige elever kan køre med bus til de nye skolecentre.Foto: Grete Dahl

Det forklarer Viggo Bilde i et brev til Landsbyforum. Repræsentanterne fra kommunens forskellige landsbyråd har i et brev til Børne- og Undervisningsudvalget bedt om, at få en redegørelse for, hvordan 7. klasseeleverne som starter på de nye skolecentre efter sommerferien skal komme frem og tilbage. I svarbrevet skriver Viggo Bilde følgende. - Vedrørende den nye skolestruktur kan jeg oplyse, at der i udbudsmaterialet er taget højde for, at der i 2009 vil kunne forventes ekstraordinære ændringer af ruterne. Der bliver i den forbindelse også taget højde for flytningen af 7. klasserne og de nye overbygningsskoler. Peter Kuchinke som er formand for Landsbyrådet i Bjergby-Mygdal fortæller, at flere forældre har udtrykt bekymring for, om der bliver indsat busser for de 7. klasseelever, der næste år skal til skolen i Horne. - Vi har taget højde for de kørselsberettigede elever, der næste år skal til de nye skolecentre, siger Viggo Bilde. Med på råd I brevet til Landsbyforum lover Viggo Bilde desuden, at spørgsmål fra Landsbyforum vil blive taget med i evalueringen, når den næste udbudsrunde af skolekørslen skal planlægges. Men Peter Kuchinke havde håbet, at udvalget ville inddrage Landsbyforum mere aktivt. - Man etablerede landsbyrådene for at beholde kontakten til borgerne, da kommunen blev større. Vi vil gerne sætte os sammen med politikerne og diskutere en fremtidig løsning af skolekørslen, siger Peter Kuchinke, som er repræsenteret i Landsbyforum.