Lokalpolitik

Busadministration får sparekniven

Buspassagererne i Nordjylland risikerer ringere service, hvis der ikke bliver rettet op på økonomien for det ny trafikselskab, der til nytår afløser Nordjyllands Trafikselskab (NT).

Kommunerne og regionen har svært ved at få økonomien i et ny trafikselskab til at hænge sammen. Arkivfoto: Grete Dahl

Kommunerne og regionen har svært ved at få økonomien i et ny trafikselskab til at hænge sammen. Arkivfoto: Grete Dahl

For det ny trafikselskab er der nedsat en midlertidig bestyrelse, der har besluttet, at det ny selskab også skal hedde Nordjyllands Trafikselskab. I forhold til nu bliver der dog den markante ændring, at magtforholdene i bestyrelsen ændrer sig. I dag har amtet flertal blandt de 11 medlemmer. I den ny bestyrelse vil de ny nordjyske kommuner have flertal. Og de ny kommuner har allerede spillet hårdt ud ved at forlange, at mulighederne for at spare på trafikselskabets administration bliver undersøgt. Sagen blev rejst i det særlige kontaktudvalg mellem den ny region og de ny kommuner. - Når vi rejser sagen, så er hensigten at undgå, at vi kommer til at skulle skære i selve bustrafikken. Når jeg ser på tallene - og det er det eneste jeg har at holde mig til - så virker administrationen tung, og det ser ud som om den fylder meget i hele det økonomiske spil, siger Morsøs borgmester Egon Pleidrup (S), formand for de ny nordjyske kommuners samarbejdsorganisation. Den kommende regionsborgmester Orla Hav (S) er med på, at mulighederne for at spare på administrationen bliver undersøgt. Han frygter dog, at der i forhold til de store problemer i den kollektive trafik kun bliver tale om lappeløsninger. - Fik vi langt flere end nu til at vælge den kollektive trafik, så ville det løse de økonomiske problemer. Sådan vil det nok ikke gå. Der er mange, der fravælger den kollektive trafik. Samtidig er priserne blevet sat op, og regeringen har fjernet det særlige tilskud. Det skaber problemet med at få økonomien til at balancere, siger Orla Hav. Efter hans opfattelse gør situationen det nødvendigt at se på en gradueret service. - Det kan f.eks. være teletaxa-ordning, eller andre former for tilkaldeordninger. Samtidig må vi selvfølgelig prøve at holde hus med de penge, der er til rådighed, siger Orla Hav. torben.holm@nordjyske.dk