Aalborg

Busbane giver fald i trafikstøj for beboere

1. etape med tunnelforbindelse under motorvej klar til slutfase.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

linjeføringen for den del af busbanen, som skal anlægges i 2012. Der kan forekomme justeringer afhængigt af, hvordan den kommende offentlige debat om projektet forløber. Kort: Teknik- og miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Tanken er født, 60 millioner kroner bevilget, det nødvendige areal er udlagt, og der er forslag til løsninger på forventelige problemer i forhold omgivelserne. Det gælder eksempelvis støjniveauet, der er tænkt mindsket med skærm mellem trafik og beboelsesområde. Med alt det på plads, er planlægningen af det, der betegnes som en af Aalborgs vigtigste vejstrækninger, den kommende busbane, klar til at gå ind i sin afgørende fase. På mandag forventes byrådet at godkende det planmateriale, der er grundlag for en offentlig høring for 1. etape af projektet, der, når det er færdigt, skal forbinde byens centrum og universitetsområdet, så passagerer i busserne på strækningen samt cyklister uden at komme i karambolage med den øvrige trafik kan komme hurtigt frem. Hvis planerne skrider frem som planlagt, og vinteren i øvrigt ikke lægger hindringer i vejen, vil entreprenørerne tage fat i løbet af februar. Det fortæller afdelingsleder Mette Skamris Holm, trafik & veje under teknisk forvaltning.