Lindholm

Busbaner kan bane vejen

Af Lars Chebørløv Brix Falstersgade 27, 1.th, Aalborg LETBANER: Det er forfriskende at læse at lokal-politikerne nu begynder at diskutere mulighederne for letbaner i Aalborg. Problemet, som jeg ser det, er, at den vision, socialdemokraterne for nyligt har fremlagt, er en fortsættelse af nærbane-diskussionen, hvor man vil køre på de eksisterende skinner og så lave stikledninger til store rejsemål som lufthavnen og City Syd. For at en letbane skal have sin berettigelse er det nødvendigt, at den passerer et stort og tætliggende antal arbejdspladser, studiepladser og boliger undervejs. Det kan banestrækningen fra banegården til Lindholm station gennem Vestbyen og Lindholm måske godt honorere, men syd for banegården løber skinnerne i udkanten af Østerå-dalen, hvor der ikke er det store potentiale, udover hvad nærbanen allerede dækker. Koncentrationen af mennesker i den korridor er langs Hobrovej, og de mennesker vil nok ikke se den store gevinst i at skulle et stykke mod øst før de kan komme til City Syd, centrum eller lufthavnen. Da det nok ikke er realistisk med dagens trafik at anlægge en letbane langs Hobrovej, mener jeg, at det er langt mere interessant at se på korridoren langs Jyllandsgade og Sohngårdsholmsvej til Universitetet. Hvis Aalborg Kommune skal gå økonomisk ind i et letbaneprojekt, vil det være mest realistisk at arbejde ud fra tænk-letbane-kør-bus tankegangen, ved at begynde at anlægge busbaner langs hele den korridor, man ønsker at bruge til letbaner. Det kan gøres trin-vist, giver en her-og-nu gevinst og gør det lettere senere at overbevise staten om, at de skal gå ind i projektet. Det er det de er ved at gøre i Århus med succes.