Aalborg

Busbilletten stiger i 2004

Det bliver dyrere at tage bussen i det nye år. Nordjyllands Trafikselskab (NT) hæver i gennemsnit billetpriserne med 7,1 procent, og det sker med virkning fra søndag den 18. januar 2004.

NORDJYLLAND: Prisen for en kontantbillet omfattende to zoner forhøjes fra 14 til 15 kr., og klippekortsprisen stiger fra 92 til 98 kr. Der skal betales ekstra 20 kr. for et periodekort (30 dage), der således stiger fra 260 til 280 kr. Takststigningerne skulle gerne betyde flere penge i kassen hos NT, og overslaget lyder på mellem 17 og 18 mio. kr. Formanden for trafikselskabets bestyrelse, amtsborgmester Orla Hav (S), Nordjyllands Amt, siger, at man er nødt til at sætte taksterne op for at få økonomien til at hænge sammen på en forsvarlig måde. - Én af forklaringerne på stigningerne hænger sammen med de manglende 23 mio. kr., som regeringen fjernede, og som ellers skulle være brugt til at nedbringe prisen for den kollektive trafik. - Endvidere skal vi også finde penge til investering i bl.a. IT-opgradering og rejsekort, og i sidste ende skulle det jo gerne give forbedringer for vores passagerer. Bestyrelsesformanden er helt på det rene med, at dyrere busbilletter også kan betyde et fald i antallet af passagerer. - Det er svært at sige, hvor stor en betydning prisstigningen får for passagertallet, men den vil alt andet lige betyde et vist frafald, siger Orla Hav og tilføjer, at det selvfølgelig er en lidt træls situation. Takststigningerne forventes helt efter planen endeligt godkendt på et bestyrelsesmøde i dag fredag.