Busbilletterne stiger uden for hovedstaden

Amtsborgmester søger at samle trafikselskaber til protest over for finansministeren

NORDJYLLAND:En økonomisk håndsrækning fra regeringen sikrer hvedstadsområdet mod prisstigninger og nedskæringer i busdriften. I Nordjylland er der derimod ingen udsigt til hjælp fra Christiansborg, og borgerne risikerer næste år en prisstigning på en halv snes procent. Det oprører amtsborgmester Orla Hav (S), der er formand for Nordjyllands Trafikselskab. Han søger nu at samle trafikselskaberne uden for hovedstadsområdet til en protest over for finansministeren. - Der er tale om en urimelig forskelsbehandling. På grund af de prisstigninger, der har fundet sted, er borgerne fristet til at finde andre transportmuligheder end den kollektive trafik. Det kan give yderligere et fald i passagertallet, og det kan igen forringe økonomien, siger Orla Hav. Han forudser næste år prisstigninger på op mod 11 procent i den kollektive trafik i Nordjylland. Skulle det lykke at undgå yderligere fald i passagertallet kan prisstigningerne begrænses til omkring det halve. Orla Hav har bedt chefen for Nordjyllands Trafikselskab Hans Fink tage kontakt med de øvrige trafikselskaber uden for hovedstaden. Det sker med henblik på en fælles henvendelse til finansminister Thor Pedersen (V). Flere af landets trafikselskaber forudser prisstigninger i 2005 af samme størrelse som den nordjyske. Tidligere har regeringen sløjfet et særligt tilskud, der har været givet til de regionale trafikselskaber. I hovedstaden har det sat prisen for en busbillet i vejret med mere end 10 procent. Hjælpen fra regeringen til Københavns-området bliver givet i form et lån på næsten en kvart milliard kroner. Det nordjyske Venstre-folketingsmedlem Jens Chr. Larsen, der også er medlem af Nordjyllands Amtsråd siger, at han vil se på problemet: - Hvis der er grundlag for en ligestilling mellem amterne og hovedstadsområdet, så vil jeg argumente for det, siger Jens Chr . Larsen. Han tilføjer, at han endnu ikke har sat sig grundigt ind i aftalen mellem finansministeren og Hovedstadens Udviklingsråd. Enhedslistens trafikordfører Keld Albrechtsen er klar til at tage sagen op. Partiet vil søge at samle Socialdemokraterne, SF, radikale og Kristendemokraterne om et forslag om, at staten skal betale lånet til Hovedstadens Udviklingsråd: - Det indebærer naturligvis, at landets øvrige trafikmyndigheder skal have tilbud om en tilsvarende ordning, mener Keld Albrechtsen.