Trafikulykker

Busbrand fik et pulver, før den blev rigtig hed

Brønderslevfirma bag udstyr, der slukker ild i motorrummet

TYLSTRUP:Det var en begejstret Leif Larsen, direktør for Tylstrup Busser, der i går blev præsenteret for, hvordan rettidig omhu kan hindre en brand i motorrummet i at brede sig til hele bussen. To gange indenfor kort tid har han oplevet to af selskabets busser brænde, og den ene af disse blev brugt som ramme, da Brønderslevfirmaet Brandsikring Danmark i går demonstrerede sit nyudviklede slukningsudstyr. - Det var meget overbevisende, siger Leif Larsen ovenpå demonstrationen. Efter busdirektørens vurdering vil sådanne anlæg til en anslået pris på 4-5000 hurtigt kunne tjene sig ind. Tidligere i år udbrændte en af Tylstrup Bussers køretøjer totalt i Åbenrå, og det betød et tab for selskabets forsikringsselskab på ca. to mio. kr. - Heldigvis skete der kun materielle skader. Det var tæt på at være gået rigtig galt, siger direktøren med henvisning til, at bussen var omspændt af flammer umiddelbart efter, at de sidste passagerer var sluppet ud. Mange måtte således efterlade de personlige ejendele, de havde haft med sig på turen. Begynder i motorrum - Heldigvis sker det yderst sjældent, at en motorbrand får så alvorligt et omfang, men kan vi yderligere minimere risikoen for, at det sker, bør vi også gøre det, siger direktøren, der påpeger, at 90-95 pct. af alle busbrande begynder i motorrummet. - Derfor vil et automatisk brandanlæg anbragt der have stor effekt, siger direktøren, der har indledt en dialog med selskabets forsikringsselskab med henblik på at få systemer af den karakter installeret. Udover forsikringsselskabernes godkendelse, som i givet fald kan føre til lavere forsikringspræmier, skal anlægget også have myndighederens godkendelse. Seks kilo pulver Hos Brandsikring Danmark fortæller direktør Vivi Pedersen, at det var netop Tylstrup Bussers seneste branduheld, der førte til udviklingen af systemet. I den første udgave er den baseret på en seks kilos pulverslukker påmonteret nogle slanger, der fordeler det branddæmpende pulver, samt en sensor, der ved temperaturstigning over det normale udløser pulverslukkeren. På grundlag af afprøvningen hos Tylstrup Busser vil systemet dog i et vist omfang blive modificeret, så det får optimal effekt. Ifølge Vivi Pedersen vil udstyret ikke bare kunne bruges i store busser, men også i mindre køretøjer, der bruges til transport af handicappede. - Det er ikke længe siden, at alle passagerer i en handicapbus, der brød i brand efter at være blevet ramt af en lastbil, omkom. Brandslukning i motorrummet kunne måske have reddet de passagererne, der ikke døde direkte som følge af sammenstødet, siger hun. Sikkerhed i høsten Også mejetærskere er i søgelyset, når Brønderslev-virksomheden skal udpege potentielle brugere. - Ofte er der alvorligt ild i mejetærskeren, før personen i førerhuset overhovedet opdager, at det brænder. Konsekvensen er, at hele maskinen og undertiden også marken, bliver flammernes bytte, siger hun.