Busdrift til fordel for p-afgifterne

BUSSER: Her forleden dag ville jeg tage bussen på arbejde. Da jeg på vej hjem, stod og ventede på Nytorv, lagede jeg mærke til noget nyt imellem busskiltene. Et elektronisk stoppestedsskilt, som viste hvornår de næste busser ville afgå fra stoppestedet. Jeg kunne endog se, at min bus holdt køreplanen og jeg derfor ville være hjemme til tiden. "Smart!" tænkte jeg. Utroligt, at jeg nu kan stå og følge med i busdriften, sådan i realtid imens jeg står og venter alligevel. På vejen hjem i bussen blev jeg lidt irriteret, for bussen blev snart stopfyldt. Jeg kom til at tænke på, hvor problematisk det havde været, at komme på arbejde samme morgen. Jeg møder kl. 7.00 og køreplanen har lige inden da huller i driften på mange ruter, som bevirker uregelmæssigheder. Jeg var derfor nødt til at vælge, at møde ekstremt tidligt, for sent, eller jeg kunne vælge at møde til tiden, dog skulle jeg så gå det halve af vejen til arbejdet selv. Så funderede jeg over, hvad disse elektroniske stoppestedsskilte egentligt koster i drift. Ved denne kobling af tingene, blev jeg endnu mere irriteret, for hvad var det nu det realtidsapparat kunne, som jeg ikke selv kunne have orientere mig om på 30 sekunder, ved hjælp af mit ur og den gammeldags køreplan på de gamle skilte?. Intet! Ville det ikke være bedre, at busserne kørte mere jævnt i morgentimerne og i dagtimerne kom bedre rundt i byen? Nu ved vi alle, at den nye køreplan er en kikser, lige med undtagelse af dem, som studerer på AUC og embedsmændene i teknisk forvaltning. Vi kan alle se, at det er blevet mere besværligt og for nogen næsten umuligt at benytte bybusserne. Her i Vejgaard har det heller ikke skortet på indsigelser og klager til rådmand Henrik Thomsen. Samrådet, de erhvervsdrivende, partiforeninger, brugere og ældreforeninger har klaget mere end en gang. Men det eneste der kommer tilbage fra teknisk forvaltning på klagerne, er et overlegent svar fra embedsmændene om, at det egentligt rager både rådmanden og embedsmændene en fjer, hvad brugerne mener om deres misbrug af midlerne til offentlig trafik her i byen. Kan det passe at vi har en rådmand, som kan diktere byrådet forholdene og skal vi finde os i enkelte magtfulde embedsmænds hovmod? Men selvfølgelig kan dårlig busdrift være en ny måde, at få flere parkometerbetalende privatbiler ind til byens andet udskældte projekt på. (forkortet af red.)