Bushs værste fejltagelser

Det britiske dagblad Daily Telegraph har udarbejdet en liste over Bushs værste fejltagelser. De 10 værste er: 1. Den manglende påvisning af masseødelæggelsesvåben i Irak 2. Håndteringen af orkanen Katrina, hvor han roste lederen af det føderale katastrofeberedskab for indsatsen 3. Ingen plan for Irak efter den amerikanskledede invasion 4. Accepten af tortur 5. Den manglende opmærksomhed over for et efterretningsnotat om terrortruslen få uger inden 11. september 2001 6. Erklæringen af sejr i form af en "missionen fuldendt"-transparent i maj 2003 få uger efter Irakinvasionen 7. Invasionen i Irak uden et FN-mandat 8. Fastholdelsen af, at Iraks diktator, Saddam Hussein, kunne sættes i forbindelse med al-Qaeda-terrornetværket 9. Den udeblevne pågribelse af Osama bin Laden 10. Udtrædelsen af Kyototraktaten om det globale klima