Trafikforhold

Buskort bliver våben mod farlige skoleveje

Støvrings landeveje er farligere at færdes på for børn end antaget, viser politiundersøgelse

STØVRING:Et chok var det måske ikke. Men politikerne i Børne- Kulturudvalget var noget rystede over, at langt de fleste af kommunens skoleveje er farlige for børn. Ud af 60 undersøgte kommuneveje er de 45 uegnede til frit at kunne befordre små trafikanter. Hertil kommer tre amtsveje, konkluderer politiet, der har undersøgt forholdene. Op mod 80 procent af skolevejene, præges af snævre baner, hurtigtkørende biler og andre forhold, der berettiger, at forældre til mindre børn er nervøse for at sende afkommet i skole, kan man konkludere. - Vi er da noget overraskede over, at det drejer sig om så mange veje. Det er ikke noget, der har være undersøgt før, fordi kørsel med skolebussen har været gratis. Men det er den ikke mere. Vi har lovet at give buskort til dem, der skal færdes på farlige veje, og selv om det bliver noget dyrere, end vi havde ventet, så holder vi, hvad vi har lovet, siger Børne- Kulturudvalgets formand, Peder Christensen (V). Mere dybtgående foranstaltninger mod trafikfaren er foreløbig ikke på tale. Langt de fleste forbehold, som politiet tager, gælder for børn til og med 6. klasse, nemlig 43. Kun en enkelt vej erklæres for farlig for alle skolebørn: Strækningen på Erstedskovvej, der rækker fra nummer 4 og mod nord til Erstedvej. Den lille vej øst for Aarestrup er også bemærkelsesværdig på andre måder. For kører man mod syd fra nummer 4, så er der lutter fred og ingen fare ifølge undersøgelsen. Det er også ved Aarestrupvej, at man finder kommunens næstfarligte skolevej: Præstevej, der fra nord fører ind i landsbyen fra Hvingelhatvej. Strækningen er som den eneste kendt farlig for børn til og med 7. klasse. Det lyder ikke som den store forskel fra 6. klasse, men der skal faktisk noget til. Efter 6. klasse plejer man at anse børnene for trafiksikre. Godt 70 elever er ikke berettigede til fri kørsel med skolebus efter den gældende ordning. Det bliver halvdelen af dem imidlertid hvis politiets indstilling følges. Det vil koste kommunen godt 40.000 kroner om året plus tabte salgsindtægter. Det er i øvrigt byrådets kompetence at fastslå at vejene er trafikfarlige, som politiet anslår. Men da et enigt Børne- Kulturudvalg indstiller, at man følger politiets anbefaling, tyder alt på, at klassificeringen bliver taget til følge. - Vi synes ikke, at der er grund til at gå ind i en debat med politiet om, hvorvidt en vej er mere eller mindre farlig, end de angiver. Vi tager deres rapport til efterretning, siger Peder Christensen.