Brovst

BUSKORT-SAGEN

{ 20 elever i den tidligere Brovst Kommune fik buskort, da kommunen vurderede, at deres skolevej var farlig. Den beslutning vil nu blive annulleret og børnene mister buskortet. { I alt 103 børn mister deres buskort i forbindelse med Børne- og Kulturudvalgets beslutning om besparelser på elevtransport. { Politikerne indhenter en besparelse på cirka 173.000 kroner ved dette indgreb. { Børn, der har mistet deres buskort, vil fortsat have mulighed for at tage bussen, men skal selv betale.