Busrute tilpasses skolecenter

I forbindelse med nyt EU-udbud besværliggøres Hundelev-elevers adgang til Vrå Skole

Viggo Bilde (UP), formanden for børne- og undervisningsudvalget - hvis forældrene vælger en anden skole til deres barn, end den man hører til, så må de tage konsekvensen af det. Foto: Henrik Louis

Viggo Bilde (UP), formanden for børne- og undervisningsudvalget - hvis forældrene vælger en anden skole til deres barn, end den man hører til, så må de tage konsekvensen af det. Foto: Henrik Louis

Hjørring Kommune er ved at forberede et større EU-udbud af skolekørsel og lokal, kollektiv trafik. Det er Nordjyllands Trafikselskab, der kommer til at stå for selve udbuddet, men nu har børne- og undervisningsudvalget givet besked om, hvad man ønsker for skolebørnenes vedkommende. Et af elementerne i den store (køre) plan er at sløjfe kørsel fra Hundelev til Vrå Skole - som der står i Hjørring Kommunes trafikplan, der netop har været i høring: "Den nuværende rute er rettet mod at køre til både Vrå Skole og Hundelev Skole. Når den ny skolestruktur for overbygningselever bliver igangsat pr. august 2010 skal der ikke længere foretages busafgange fra Hundelev området til Vrå Skole (...) Må tage konsekvensen - Vores opgave er, at sørge for, at de børn, der er kørselsberettigede, kan komme i skole. Og hvis forældrene vælger en anden skole til deres barn, end den man hører til, så må de tage konsekvensen af det, lyder det fra formanden for børne- og undervisningsudvalget, Viggo Bilde (UP). I et læserbrev i dagens avis, påpeger en Hundelev-borger - der i parantes bemærket er byrådskandidat for Lokallisten, som Viggo Bilde også repræsenterer - ellers: "Hvis ikke der er en mulig busforbindelse, ja så er der kun frit skolevalg for dem, hvis forældre kan transportere eller betale sig til en anden løsning. Altså afgør busforbindelserne skolevalget for nogen", skriver Britta Astadatter. I mange år har det således været almindeligt, at elever fra Hundelev Skole tog overbygningen i Vrå - men med etableringen af skolecentrene i Hjørring Kommune, hører Hundelev Skole nu til Løkken Skolecenter, hvor Løkken Skole huser overbygningen. I de kommende udbud over skolekørslen, som kommer til at gælde fra sommeren 2010, vil tilbuddene fra vognmændene i øvrigt også blive vægtet i forhold til om busserne har partikelfiltre og sikkerhedsseler.