Busruter skæres ned

Teletaxier tager i stor stil over for busserne fra NT, der vil dele rute 56, men skabe direkte forbindelse mellem Øster Hurup og Hobro

Buskørsel 6. april 2003 08:00

HADSUND: Der synes at være både skidt og kanel for Hadsund Kommunes buspassagerer i det køreplanforslag, Nordjyllands Trafikselskab (NT) har offentliggjort. NT har skullet forholde sig til et sparekrav på 10 mio. kr., og på den baggrund var det på forhånd ventet, at det ville resultere i serviceforringelser for passagererne. Det er også kommet til at holde stik for dem, der benytter sig af rute 56. Forslaget fra NT indebærer, at ruten deles op i en nordlig og sydlig strækning. Den nordlige går fra Dokkedal til Aalborg, mens den sydlige går mellem Øster Hurup og Hadsund. Samtidig kædes den sammen med rute 58, så der kommer direkte forbindelse mellem Øster Hurup og Hobro. NT anfører på baggrund af de kendte passagertal, at betydningen af at sløjfe den gennemgående forbindelse gennem Dokkedal vil være ringe. I faktiske tal omfatter det to-tre rejser dagligt, og NT venter, at ulempen vil medføre et frafald på blot 60 rejser årligt. Til gengæld får Hadsund Kommune opfyldt et længe næret ønske om en direkte øst-vest forbindelse. Det vil gavne de uddannelsessøgende fra Als og Øster Hurup og kan formentlig også betyde, at uddannelsesinstitutionerne i Hadsund får et større opland at trække på. På minus-siden tæller det, at strækningen om aftenen og i weekenden betjenes af teletaxier. NT bemærker selv, at "selv om teletaxibetjening giver mere fleksibel betjening af brugerne, er det erfaringen, at mange fravælger muligheden og finder andre alternativer." Faktisk venter NT, at halvdelen af de nuværende passagerer om aftenen og i weekenden falder fra, svarende til 17.000 rejser årligt. På rute 55 fra Aalborg til Hadsund er der også en ændring på vej. Om den er positiv eller negativ, afhænger i høj grad af øjnene, der ser. Ruten "rettes ud", og det vil utvivlsomt glæde nogle, der får kortere rejsetid, mens andre, der i dag kan tage direkte fra Hadsund til Lillevorde, Gudum, Komdrup eller Skibsted, vil blive skuffet. De fire nævnte byer vil ifølge forslaget skulle betjenes af teletaxier. Igen anfører NT, at ændringen vil ramme "relativt få passagerer". NT anslår, at den samlede besparelse for de nævnte ruter bliver på knap 3,2 mio. kr. om året. Chefen for teknik og miljøforvaltningen i Hadsund Kommune, Per Alstrup, har netop analyseret konsekvenserne af forslaget, men emnet har endnu ikke været drøftet af Hadsunds politikere. Kommunen har i lighed med en række andre parter med interesse i den offentlige transport mulighed for at kommentere forslaget. - Det er nok vanskeligt at gøre noget ved forringelser på strækninger, hvor der er meget få passagerer, og udsigten til en gennemgående øst-vest rute må alt andet lige være til gavn for både arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, lyder vurderingen fra Per Alstrup, der i øvrigt peger på en anden stor mangel i den nuværende køreplan og for den sags skyld også i NTs forslag: - Både uddannelsesinstitutionerne og handelslivet i Hadsund ville have stor gavn af en rute mellem Hadsund-Aalborg via Astrup, Arden, Skørping og Støvring. Der er jo et stort område, der stort set ikke er dækket af offentlig transport, bemærker han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...