Buskørsel

Busselskaber ønsker pendlerplads

Amtet og kommunen i dialog om en placering i Haverslev øst ved motorvej

HAVERSLEV:Står det til Nørager Kommune, så skal der etableres en pendlerplads til personbiler i Haverslev øst ved motorvejens til- og frakørsel. - Årsagen er, at vi blandt andet har fået en række henvendelser fra busselskaber, der i øjeblikket bruger industriområdet ved motorvejen som opsamlingsplads for passagerer, påpeger Søren Munk (V), formand for teknik- og miljøudvalget. Nørager Kommune kontaktede allerede sidste efterår Nordjyllands Amts vejkontor med et ønske om at der blev etableret en pendlerplads i Haverslev. Siden har de to parter ifølge Søren Munk været i en løbende dialog om spørgsmålet. Politisk fællesmøde I nær fremtid er der også aftalt et politisk møde med Nordjyllands Amt omkring pendler parkering i Haverslev, og forinden skal Nørager Kommune indsamle yderligere dokumentation for behovet. - Det sker ved en kontakt til primært de busselskabner, der bruger området som opsamlingsplads, og jeg forventer en fortsat positiv dialog med amtet omkring vores ønske. Det er jo også i deres interesse, at servicefaciliteterne langs de nordjyske motorveje er optimale, understreger udvalgsformanden. Fælles om anlæg Af samme grund tager Søren Munk det som en selvfølge, at også amtet påtager sig sin del af de forventede anlægsudgifter. - I første omgang drejer det sig dog om at få truffet en fælles beslutning om at få pladsen etableret, så må fordelingen af udgifterne afklares i fællesskab bagefter, pointerer han. Hvor stor den eventuelle pendlerplads i Haverslevs østlige udkant skal være, er endnu ikke fastlagt. Umiddelbart vurderer Søren Munk, at der vil være behov for en plads til omkring 50 biler. - Og hvor den helt nøjagtigt skal placeres i industriområdet, skal der også tages endelig stilling til på et senere tidspunkt. Derfor tror jeg ikke, at selve anlægsarbejdet i Haverslev kommer i gang i indeværende år, tilføjer Søren Munk.