Bussen er kørt for Helberskov

Byrådet besluttede at fastholde kravet om, at rute 56 skal køre til ØsterHurup - hver gang

HADSUND: Byrådspolitikerne er ret mistrøstige, når det gælder Nordjyllands Trafikselskabs dækning af Hadsund Kommune. - NT. Kan det stå for Nul Trafik?, spurgte borgmester Karl Christensen, efter at byrådet havde besluttet at gøre endnu en indsigelse imod NTs planer om at skære ned på betjeningen af ruterne 56 og 58, sådan at 56'eren stopper i Dokkedal - og altså ikke kører til Øster Hurup - og at 58'eren ikke kører til Helberskov. Det har kommunen tidligere beklaget sig over, men NT har meddelt, at man fastholder beslutningen. Men det køber byrådet ikke, og man besluttede på torsdagens møde at fastholde kravet om, at alle kørsler med rute 56 skal betjene Øster Hurup. Der blev dog ikke udtrykt tiltro til, at det vil lykkes at bevæge NT, og hvad angår Helberskov, anses løbet for at være kørt. Borgmesteren kritiserede, at NT ikke levede op til sit navn og forudså, at Helberskov nok ikke vil blive det eneste sted, der må undvære busser. Ronny Thomsen (S) mente, at hver gang kommunen hørte fra NT, så gjaldt det nedskæringer. Han mente videre, at Helberskov nok skal klare sig, så længe der en en købmand i byen. - Men den dag der ikke er, så kan jeg godt forestille mig, at det giver alvorlige problemer, at der ingen bus er. Johannes Sørensen (T) fulgte tråden op og mente, at NT efterhånden står for afvikling af offentlig trafik. Han syntes, at man i det mindste kunne betjene Helberskov med en teletaxa-ordning, så man kan ringe efter en taxa til buspris. Det forslag vandt i første omgang opbakning fra Rita Moore (S), der dog fortrød, da hun lod sig overbevise om, at en sådan ordning skal betales af kommunen. Knud Christensen (V) sagde, at Øster Hurup skal betjenes, men troede, at løbet er kørt for Helberskov, hvilket i øvrigt ærgrede ham. Byrådets svar til NT skulle være fremme i går, sådan at selskabets bestyrelse kan behandle det 12. september, og så ændringer kan træde i kraft pr. 14. december. Det fremgår af NTs svar til kommunerne, at man har imødekommet en række indvendinger, og man fremhæver, at sammenlægningen af den sydlige del af 56 og rute 58 betyder, at uddannelsessøgende fra Als og Øster Hurup ikke længere skal stige om i Hadsund for at komme til Hobro.