Storvorde

Bussen ikke velkommen

STORVORDE:Beboerne på Rødhøjvej er utilfredse med, at Metrobussen skal køre på deres vej. Torsdag sendte grundejerforeningen "Rødhøjvej 1" et brev til Sejlfod Kommune, hvor de protesterer mod planerne. Da Rødhøjvej i 2001 blev ført igennem, så villavejen ikke længere var blind, blev beboerne efter at have protesteret lovet, at Rødhøjvej ikke ville blive en gennemfartsvej. En række trafikdæmpende foranstaltninger som bump og indsnævringer blev derfor lavet, så det ikke skulle være en fordel at køre gennem byen ad Rødhøjvej. - Men trafikselskabet mener, at de kan spare minutter på at køre ad Rødhøjvej, og det er i klar strid med byrådets løfte om, at det ikke skulle være en gennemfartsvej, siger Henrik Dalsgaard, der er formand for grundejerforeningen. - Vi har protesteret imod beslutningen, men hvis de stadig vil forfølge beslutningen, vil vi have foretræde for det samlede byråd, siger Henrik Dalsgaard. Beboerne føler allerede, at de bor på en gennemfartsvej, fordi der er meget trafik. - Udsigtforholdene fra sidevejene er dårlige, så man ikke kan se trafikken fra byen. Jeg ved, at det har være lige ved at gå galt mindst to gange ved Astavej. Der er to par hjulspor til at bevise det, siger Henrik Dalsgaard.