Gymnasiale uddannelser

Busser bestemmer de unges valg

Små gymnasier kan få problemer når bustrafikken overgår til de nye kommuner

Mathilde Andersson kører i bus fra Sæby til gymnasiet i Dronninglund. Og det er vigtigt, at busturen ikke tager for meget af den sparsomme fritid.
FOTO: MOGENS ANTHONSEN

Mathilde Andersson kører i bus fra Sæby til gymnasiet i Dronninglund. Og det er vigtigt, at busturen ikke tager for meget af den sparsomme fritid. FOTO: MOGENS ANTHONSEN

De mindste gymnasier i den kommende nordjyske region risikerer at få det uhyre svært efter strukturreformen. Problemerne kan op-stå, hvis der ikke bliver sikret tilstrækkeligt med busforbindelser til gymnasierne. Her er det især gymnasierne i Dronninglund og Fjerritslev, der kan blive ramt. - Indretningen af den kollektiv trafik kan få afgørende betydning for, hvordan de unge vælger gymnasium. Hvis de unge ikke sikres mulighed for at kunne komme frem og tilbage, så vælger de det gymnasium, der har de bedste busforbindelser, påpeger Finn Jakobsen (V), der er amtsrådsmedlem og medlem af de kommende regionsråd. Han bor i Sæby, hvorfra mange unge nu søger til Dronninglund Gymnasium. Men efter nytår ligger Sæby i den ny Frederikshavn Kommune, hvor der er et gymnasium i Frederikshavn. Her bliver det en kommunal opgave at sikre busforbindelserne inden for kommunegrænserne. - Frederikshavn Kommune skal sikre gode forbindelser til gymnasiet i Frederikshavn, mens den ikke har nogen forpligtelser i forhold til Dronninglund. - Det problem kan så blive en opgave for et nyt regionalt trafikselskab, men her kan det jo heller ikke nytte, at vi bruger alle de midler, vi har til udvikling af regionen, på kollektiv trafik siger Finn Jakobsen. Også i forhold til elever fra Hals-området kan Dronninglund Gymnasium, der de seneste år har haft et svagt vigende elevtal, få problemer. Her bliver Hals en del af Aalborg Kommune, og fra Hals vil der være gode forbindelser til Aalborg. En øget søgning til gymnasierne i Aalborg kan give problemer, idet der allerede nu tales om, at der i Aalborg-området er behov for et eller to nye gymnasier. Udviklingen for Fjerrits-levGymnasium har de seneste år bekymret politikerne. I området er der en tendens til, at de unge søger uddannelser i Aalborg, Thisted eller Aars. Venstres uddannelsespolitiske ordførerTina Nedergaard siger, at hun er meget åben over for at diskutere de problemer, der kan være. - En mulighed kan være, at der viser sig et behov for samarbejdeom kollektiv trafik på tværs af kommunegrænserne. Det er der behov for en fornuftig dialog med kommunerne om, siger Tina Nedergaard.