Jernbaner

Busser er gode - tog mere komfortable

NÆRBANE:I morgen, søndag 14.12., åbner nærbanen mellem Skørping og Lindholm. Nærbanen har ikke fået nogen varm velkomst. Mange har negligeret dens betydning og påstået, at den kun får en meget ringe effekt om nogen overhovedet, og udover nogle intense opgør om, hvor et par af stationerne skulle ligge, har der ikke været nogen stor offentlig debat omkring nærbanen. Hvis vi skal være helt ærlige, er nærbanen vel også kun blevet gennemført, fordi der blev sat statslige penge af til projektet af den forrige regering. Jeg er ikke så pessimistisk i forhold til nærbanens betydning for den kollektive trafik i Nordjylland, og jeg hilser den derfor også velkommen. Det er jo reelt den største investering, som er foretaget i den kollektive trafik i Nordjylland og Aalborg i mange år. Noget af den mest effektive persontransport i større byer rundt om i Europa foregår på skinner. Man kan sige meget positivt om busser, men der er nu en gang mere komfortabelt at køre med tog. Og samtidigt flytter nærbanen trafik fra de i forvejen hårdt belastede veje over på skinner, så den samlede kapacitet på infrastrukturen i Aalborg opgraderes. Set i mine øjne er nærbanen ikke fuldt udbygget endnu. Vi er kun færdige med første etape, og det vil være oplagt at udvide nærbanedriften til Brønderslev eller Hjørring og tage de mange små byer langs jernbanen nord for Lindholm med. Man kunne også udvide den til lufthavnen, men i mine øjne er udvidelsen mod Brønderslev og Hjørring vigtigere. Det ville med helt sikkert øge antallet af daglige passagerer på nærbanen, og dermed aflaste Limfjordsbroen og Tunnellen for trafik. Jeg håber derfor at der vil blive taget godt imod nærbanen, og at den vil blive flittigt brugt. Den kan blive et godt kort i Aalborg og Nordjyllands fremtidige kollektive trafik.