Busser holdt stille

HJØRRING:Klokken 9 fredag nedlagde Arrivas buschauffører i Hjørring arbejdet i utilfredshed med bl.a. forringede arbejdsvilkår. Arbejdsnedlæggelsen kom dog kun til at vare i få timer. - Chaufførerne har holdt møde med repræsentanter fra Arrivas ledelse, og ledelsen har lovet at tage fat om problemerne, så chaufførerne er gået i gang med arbejdet igen, fortalte Lindy Grønkjær fra 3F Skagerak først på eftermiddagen i går. Chaufførernes tillidsrepræsentanter fortsatte mødet med ledelsen fredag eftermiddag, og resultatet af drøftelserne fremlægges for chaufførerne mandag morgen. Så vil det vise sig, om busserne kører normalt mandag. De kører i hvert fald normalt weekenden over. Chaufførerne er utilfredse med fire forhold, oplyser Lindy Grønkjær. - De har fået ændret deres opstartstider. Dvs. de har mindre tid til at gøre klar, inden de kører af sted, og det kan medføre at de kommer for sent ud på ruten, fortæller Lindy Grønkjær. - Desuden har der været problemer med køre-hviletidsbestemmelserne og med opsigelse under sygdom, tilføjer 3F-manden. Grunden til at NORDJYSKE har fået oplysningerne om arbejdsnedlæggelsen af Lindy Grønkjær og ikke af buschaufførernes tillidsrepræsentanter, er at tillidsfolkene åbenbart har fået ordre til at kommunikere med omverdenen via Arrivas presseafdeling, og det er det fjerde forhold, som chaufførerne er utilfredse med.