Hallund

Busser retur til Sterup

Sterup-borgernes protester hjalp - borgerne får en række afgange tilbage

Flere busser vil lægge turen forbi Sterup. Arkivfoto: Henrik Louis

Flere busser vil lægge turen forbi Sterup. Arkivfoto: Henrik Louis

Sterup-borgernes protest over politikernes plan om at amputere busbetjeningen kraftigt gav resultat. Dog får byen ikke alle afgange retur. - Efter borgermødet i Sterup er der arbejdet videre med køreplanerne, og der er kommet klare forbedringer - men nok ikke så mange, som borgerne gerne havde set, siger Bendt Danielsen, formand for Udviklings- og planlægningsudvalget. - Men der er kommet forbedringer - også på de tidspunkter, hvor borgerne gjorde opmærksom på, at der var brug for det. Hermed har elever fra Hjørring og Brønderslev mulighed for at komme hjem om eftermiddagen - også uden lange ventetider. - I stedet for tre afgange fra Sterup, er der blevet seks i retning mod Hjørring, og fem mod Brønderslev. Det synes vi er acceptabelt. Og det håber vi, at Sterup-borgerne kan leve med. Vi har forsøgt at imødekomme borgernes ønsker, forsikrer Bendt Danielsen. Han mener, at brugen af busserne på de øvrige afgange, som byen mister, har været minimal. - Og Sterup er ikke det eneste sted, hvor servicen med hensyn til kollektiv trafik er blevet dårligere. Den er ikke så god som vi kunne ønske, men det er vilkårene. Økonomien er presset, og det er stadig en udfordring at få kollektive trafik til at servicere borgerne, så godt som muligt - især i landsbysamfund og landdistrikter er det ikke let. Men det har selvfølgelig også noget at gøre med, i hvilken udstrækning, busserne bliver brugt. Grunden til busafgangene gennem Sterup blev beskåret kraftigt er, at rute 203 fra sommeren i år skal køre over Hallund og Øster Brønderslev. I udspillet var der således lagt op til én morgen og én sen eftermiddagstur gennem Sterup. På borgermødet kom der forslag om, at bussen skulle køre ad Løthvej frem for Abildgårdsvej, og dermed stopper i den sydlige ende af Sterup. Denne løsning ville give de nødvendige minutter på ruten, og hermed kunne køreplanen revideres, så der nu fra Hjørring mod Brønderslev bliver afgang fra Hjørring 6.40, 12.21, 15.08, 16.10 og 17.45. I retning fra Brønderslev mod Hjørring afgår bussen fra Brønderslev 6.21, 11.06, 13.45, 14.53, 16.26 og 17.30. De ekstra eftermiddagsture over Sterup vil specielt gavne elever i 10. klasse, gymnasier og handelsskoler. De afgange, Sterup-borgerne har kæmpet tilbage til byen, koster 32.000 kroner ekstra, og hermed er der fortsat godt 100.000 kroner i puljen til uforudsete udgifter, når de nye køreplaner træder i kraft. - Til den tid dukker der muligvis problemer op, som vi ikke havde forudset, og så har vi et lille beløb at gøre godt med, om nødvendigt, forklarer Bendt Danielsen.