Ledelse

Busserne holder stille her til morgen

Usikkert om bybusser kommer til at køre i dag

AALBORG:En stor del af Aalborgs buspassagerer må fortsat se sig om efter alternativer. Arrivas chauffører strejker fortsat her til morgen, og det betyder, at kun omkring halvdelen af bybusserne, dem der drives af City Trafik, kører. Chaufførerne har indkaldt til fagligt møde klokken 9.00, og først på dette møde beslutter de, om de vil genoptage arbejdet, eller om de fortsætter strejken. Der er dog en vis risiko for, at strejken fortsætter. Forhandlingerne mellem tillidsfolk og ledelse synes nemlig ikke at være kommet ud af stedet. Arrivas chauffører nedlagde tidligt i går morges arbejdet, men de var tilbageholdene med at fortælle om baggrunden for den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse. - Vi har aftalt med ledelsen, at vi ikke udtaler os om, hvad striden drejer sig om, siger chaufførernes tillidsmand Jesper Christensen. Hans modpart, direktør Jan Skov, røber dog, at chaufførerne er utilfredse med elementer i en lokalaftale, som blev indgået i sommeren 2001. Jan Skov er noget fortørnet over arbejdsnedlæggelsen, fordi chaufførerne i følge ham ikke forud for strejken gjorde opmærksom på de elementer, der åbenbart falder dem for brystet. - De kunne jo bare have opsagt aftalen eller have bedt om at få den genforhandlet, men det er ikke sket, siger Jan Skov. - Derfor er jeg aldeles uforstående overfor denne strejke. Nu har chaufførne så opsagt aftalen, men meget længere nåede man ikke i går. Allerede ved middagstid kunne tillidsfolkene tage hjem med en klar besked fra ledelsen: Så længe der strejkes, forhandler vi ikke! Det er den besked, tillidsfolkene kan gå til fagligt møde med klokken 9.00 i dag, og det er langt fra sikkert, at medarbejderne vil være tilfredse med denne besked. Lykkes det ikke for tillidsfolkene at overtale kollegerne til at genoptage arbejdet, så må aalborgenserne også resten af dagen spejde forgæves efter en stor del af busserne.