Trafikulykker

Busterminal sikres

Trafiksikkerhedsudvalget lytter til de blinde og svagtseende

Hvis det står til trafiksikkerhedsudvalget, bliver forholdene ændret ved Hjallerup Busterminal. Forleden gav 10-15 blinde fra Vendsyssel busterminalen i Hjallerup dumpekarakter, og stedet blev betegnet som direkte livsfarligt. I går behandlede Trafiksikkerhedsudvalget i Brønderslev Kommune de blindes henvendelse, og de får langt hen af vejen. - Vi synes, at det er en god idé med et fodgængerfelt ved busterminalen, ligesom vi synes, at der bør etableres et nyt fodgængerfelt længere mod syd, siger formand for trafiksikkerhedsudvalget, Hildo Rasmussen (S). I forbindelse med omlægningen af området for et par år siden forsvandt fodgængerfelterne. Det skete efter opfordring fra politiet, der mener, at fodgængerfelter giver falsk tryghedsfornemmelse. Men nu kommer fodgængerfelterne måske tilbage. - Det vil jeg arbejde for, siger han. De blinde fik sikkerhed for, at der etableres opmærksomhedsfelter i forbindelse med fodgængerfelterne, og de skilte, der er anbragt midt i fortovet, skal fjernes. Og så bliver der en midterhelle, som blinde efterlyser. - Som svagtseende skal man kun være opmærksom på trafik fra den ene side, når der er et helleanlæg, siger han. I dag er der ingen form for afmærkning ved busterminalen, så blinde og svagtseende er overladt til sig selv. Asger Deth Jensen og andre blinde og svagtseende har advaret mod, at det kan koste menneskeliv. Asger Deth Jensen blev lovet, at der sættes et rækværk på omkring rampen til toilettet på busterminalen. - Her er der risiko for, at kørestolsbrugere kan vælte ud over rampen. Noget af det Asger Deth Jensen også har efterlyst er spots ved fodgængerfelterne. Asger Deth Jensen havde gerne set busterminalen flyttet hen til f.eks. Kulturhuset, men den idé vandt ikke gehør, idet det vil skabe trafikale problemer her. Også buschauffører har kritiseret forholdene ved Hjallerup Busterminal. Med ændringerne vil busserne kunne holde tæt på fortovet. I dag skal mange Det var således en god dag, siger Asger Deth Jensen, der er medlem af tilgængelighedsudvalget under Handicaprådet i Brønderslev. Med i tilgængelighedsudvalget er også Elly Henriksen, der er formand for Handicaprådet. Trafiksikkerhedsudvalget består af politikere, embedsmænd, politiet, handicaporganisationer med flere.