Bustrafik giver stor usikkerhed

En del bustrafik skal over til kommunerne

NORDJYLLAND:Den bliver den kommende nordjyske regioner, der får ansvaret for den overordnede kollektive trafik i den nordjyske region. Men der er knyttet en del usikkerhed til, hvordan økonomien bliver. Således vil en del trafik, der i dag hører til Nordjyllands Trafikselskabs regionaltrafik i fremtiden bliver kommunale anliggender. Samlet giver det en renduktion i den regionale køsel. Det skyldes, at med ændringen fra et Nordjyllands Amt, der i dag har 27 kommuner, til en region med 11 kommuner, så bliver en del buskørsel, der i dag går gennem to kommuner, i fremtiden kørsel inden for samme kommune. - Den trafik løftes ud af det regionale selskab over til kommunerne, der så må betale, siger amtsborgmester Orla Hav (S), der er formand for Nordjyllands Trafik. I selskabets bestyrelse har man drøftet fremtiden efter strukturreformen. I bestyrelsen for NT sidder også amtsrådsmedlem Kurt Borregaard (UP). Han er ikke begejstret for udsigten til, at der i fremtiden stadig skal være regionale selskaber med egen bestyrelse. - Jeg mener, at vi her fortsat får tre led, hvor jeg gerne havde set en forenkling, så ansvaret for den kollektive trafik var blev fordelt to steder, nemlig i kommunerne og hos staten. Ansvaret kunne deles mellem kommunerne og staten. Det vil give mulighed for at lave en ladsdækkende bestyrelse. Det ville give mange fordele og mulighed for forenklinger. F.eks. ville det være enkelt at skabe ensartethed, hvad takster angår. Det ville gøre det let at lave rejsekort der rækker over regionsgrænser, så man kunne køre over hele landet, siger Kurt Borregaard. I NT"s bestyrelse var der dog ingen opbakning til hans opfattelse. - Forslaget til strukturreform, siger, at det er regionerne, der skal oprette trafikselskaber. Der er allerede et takstsamarbejde med selskaberne i de andre amter, så det ikke er noget problem at rejse gennem flere amter. Vi har f.eks. også et samarbejde om X-busser, siger Orla Hav. X-busser er ekspresbusser, hvor ruterne er etableret i et samarbejder mellem flere af de jyske regionale busselskaber.