Bustrafikken smadres i Nordjylland

Før kommunalvalget i 2005 var der ikke nogen grænse for løfterne om forbedringer af den kollektive trafik i Aalborg og Nordjylland.

EN SMADRING af den kollektive bustrafik er en alvorlig trussel mod vores målsætninger om at reducere CO2-udslippet i transportsektoren, skriver MF Per Clausen (EL). Han kalder det "et utroligt hykleri, når transportministeren ikke vil påtage sig noget ansvar" for, at hver femte NT-busafgang kan blive inddraget.

EN SMADRING af den kollektive bustrafik er en alvorlig trussel mod vores målsætninger om at reducere CO2-udslippet i transportsektoren, skriver MF Per Clausen (EL). Han kalder det "et utroligt hykleri, når transportministeren ikke vil påtage sig noget ansvar" for, at hver femte NT-busafgang kan blive inddraget.

De forbedringer har vi ikke set noget til, og nu kommet der for alvor nye boller i suppen. NTs formand, Thomas Kastrup, mener, at det kan blive nødvendigt at inddrage hver femte busafgang. Konsekvenserne vil blive ødelæggende for de mennesker, der i dag benytter den kollektive trafik. De økonomisk bedst stillede vil gå over til individuel bilkørsel til skade for miljø og fremkommelighed i byen, mens de økonomisk dårligere stillede må klare sig, som de bedst kan. Forklaringen på denne udvikling er de stigende priser på brændstof, men reelt også den manglende vilje til at prioritere den kollektive trafik. Tilsyneladende rækker Thomas Kastrups fantasi kun til at finde pengene til de ekstra udgifter ved at sætte priserne op på den kollektive trafik. Det kunne jo lige så godt være det offentlige tilskud, der blev sat op. I hvert fald ved vi, at højere priser automatisk fører til mindre anvendelse af den kollektive trafik. Det må dog erkendes, at regionerne og kommunerne er i en vanskelig situation. De må ikke sætte skatten op, de må ikke sætte taksterne op, og regeringen begrænser også deres mulighed for at bruge de penge de alligevel får i kassen. Derfor er det et utroligt hykleri, når transportministeren ikke vil påtage sig noget ansvar, men henviser til, at der er tale om konsekvenser af lokale prioriteringer. Eftersom vi kan se de samme nedskæringer over hele landet er der tale om et nationalt problem. Regering og folketing kan ikke længere forholde sig passive. En smadring af den kollektive bustrafik er en alvorlig trussel mod vores målsætninger om at reducere CO2 udslippet i transportsektoren og må derfor mødes med en beslutsom og målrettet indsats. Det drejer sig både om at fastholde og udvide driften og om at få reduceret billetpriserne. Omlægning af busdriften til elbusser og andre drivmidler, som kan produceres uden at udlede CO2 stiller også nye krav til busdriften.