Velgørenhed

Butik frygter momstab

I genbrugsbutikken i Støvring er man bange for, at momspligt både kan skade indtjeningen og give mere arbejde til frivillige

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Tøj sko og tasker er det, som Røde Kors tilbyder i sin genbrugsbutik i Støvring. Børnetøj er ofte eftertragtede varer.

STØVRING:Et EU-krav om, at genbrugsbutikker skal svare moms, kan let koste Røde Kors genbrugsbutikken i Støvring et årligt beløb på lidt over 50.000 kroner. Samtidig vil det administrative arbejde med momsen betyde, at der lægges yderligere opgaver på en lille gruppe frivillige. Også Kirkens Korshær har genbrugsbutik i Støvring, og blandt alle indsamlingsorganisationer frygter man, at EU-kommissionen kommer igennem med sit krav. Røde Kors butikken i Støvring er en af 200 genbrugsbutikker, som organisationen har spredt over hele landet. - Det er vanvittigt, at man vil kræve, at vi skal svare moms. Penge, vi får ind, går til et godt formål. Det er jo en række hjælpeorganisationer, der vil blive ramt. Samtidig synes jeg, at man skal tænke på, at det er frivillige, der udfører arbejdet, siger Ellen Christensen, der er leder af genbrugsbutikken. Hun bliver bakket op af Bente Larsen, der er en af de knap 30 frivillige, der på skift passer butikken. Kommer EU-igennem med kravet om moms, bliver regnskabsopgaverne i genbrugsbutikkerne udvidet. - Men jeg kommer ikke til at skulle lave momsregnskabet. Det må andre tage sig af, fastslår Bente Larsen. Også sådan vil en stor del af de frivillige. Ellen Christensen er da også indstillet på, at hun og nogle få andre kommer til at hænge på momsregnskabet. - Jeg har tidligere haft butik, så jeg kan lave regnskabet, men det kommer til at tage tid. Samtidig vil vi få brug for revisorassistance en gang i kvartalet, og det vil også give ekstra udgifter, vurderer Ellen Christensen. Næsten alle de frivillige er efterlønsmodtagere eller pensionister. Den ældste af dem er 84 år. Men det kan være svært at skaffe medhjælpere til butikken. - Vi synes, at det er urimeligt, hvis vi skal betale moms. Man kan sige, at der allerede er betalt moms en gang, da varerne blev solgt som ny. Bliver det gennemført, kommer der en vanskelig periode. Men jeg mener ikke, at det ligefrem vil true vores eksistens, siger Bente Larsen. Den opfattelse deler Ellen Christensen, der tilføjer: - Jeg tror ikke, at vi i Røde Kors kan gøre noget for at hindre, at reglerne bliver gennemført. Men det kan være, regeringen kan.