Boligøkonomi

Butikker har udsigt til faldende husleje

Butikslejemål på nogle af de centrale strøg i Aalborg står til at blive billigere i nær fremtid - som en naturlig følge af, at meget står tomt.

Udsigt til faldende huslejer, lyder meldingen fra Preben Bang Henriksen.

Udsigt til faldende huslejer, lyder meldingen fra Preben Bang Henriksen.

Derimod ligger huslejeniveauet ret stabilt i byens gågader - på op til 4500-5000 kroner pr. kvadratmeter årligt - og i City Syd op til Aalborg Storcenter med et ensartet niveau omkring 900 kroner pr. kvadratmeter årligt. Det vurderer Aalborg- advokaten Preben Bang Henriksen, som i mange år har haft erhvervslejemål som et af sine specialer. - Generelt står huslejeniveauerne i Aalborg over for en voldsom ændring i nedadgående retning. Men der er også forretningsgader, hvor det er meget svært at forudse, hvor huslejen bevæger sig hen. Tager man eksempelvis Vesterbro, hvor fem-seks lejemål står tomme, er det meget vanskeligt at udtale sig om, hvad den aktuelle markedsleje er, og ingen ved i realiteten, hvilket lejeniveau en ny lejer kan aftale med udlejer, anfører Preben Bang Henriksen. Han tilføjer, at der overalt i byen står kontorlejemål tomme, og der vil efter hans opfattelse gå en årrække, før disse lejemål atter er udlejet. Ved kontorlejemål i 1. sals niveau må man i øvrigt regne en årlig husleje pr. kvadratmeter på 700–1000 kroner, fremgår det af en oversigt, som Preben Bang Henriksen har udarbejdet på baggrund af nyudlejninger, mæglervurderinger og boligretsafgørelser. Oversigten angiver for butikslejemål følgende årlige lejepriser pr. kvadratmeter i byens forretningsgader: Vesterbro 1200–1400 kroner, Nytorv 2400-2800 kroner, Østerågade 1600–2000 kroner, Reberbansgade 1200–1600 kroner, Bispensgade 3000–3500, Nørregade 1600–2600 kroner, Bredegade 3500–4000 kroner, Algade (gågadedel) 3800–4500 kroner, Gravensgade 2800-3200 kroner og Boulevarden 1200-1800. I Aalborg Storcenter er niveauet 2250-2750 kroner plus fællesudgifter.