Lokalpolitik

Butikker og boliger i Hotel Phønix

Fremtiden synes afklaret for nedlagte Phønix - Hotel Nibes skæbne uafklaret

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Nedlagte Hotel Nibe må vente på sin skæbne indtil tidligst 2009.

NIBE:Et møde med embedsmænd fra Aalborg Kommune i denne uge har overbevist investor Niels Færch om den kommunale vilje til at realitetsbehandle hans planer med lukkede Hotel Phønix på Torvet lige midt i hjertet af Nibe by. - De stiller ikke krav om en ny lokalplan, og gav tilsagn om en reel byggesagsbehandling, når vi har afleveret den detaljerede projektbeskrivelse ved årsskiftet, siger Niels Færch. Han agter at leje lokaler ud til tre butikker i det nedlagte hotel, genoptager hoteldriften i form af ni ¿sleep-in¿ værelser med eget bad og toilet, mens den resterende del bliver omdannet til seks lejligheder. De ikke bevaringsværdige tilbygninger - iscafeen og salen bliver revet ned. - Vi regner med at gå i gang lige efter sommerferien næste, noterer Niels Færch. Til gengæld kniber det gevaldigt for storinvestoren med en afklaring af fremtiden for nedlagte Hotel Nibe. Miljøcenter Århus overvejer fortsat om der hører hotelpligt til bygningen i Mellemgade som led i regionplanen. Under alle omstændigheder kræver projektet en ny Kommuneplan, og den bliver først revideret i 2009. - Hvad det ender med, ved jeg ikke, og der sker næppe noget før om tre til fire år. Niels Færchs projekt omfatter seks rummelige lejligheder i det tidligere, traditionsrige hotel. Hans Skomagergade-planer om yderligere op mod fem butikker i Skomagergade i forlængelse af Phønix-projektet må også vente indtil tidligst 2009 med en afklaring af dets skæbne i den kommende, nye Kommuneplan. - Det er som bekendt ingen hemmelighed, at jeg måske godt kunne finde på at byde på Danske Banks (tidligere BG Bank) bygning. - Den pynter bestemt ikke, men det er langt fra afgjort. Niels Færchs DGU Lejeboliger ejer nu omkring 20 ejendomme i Nibe by med samlet rundt regnet 100 lejemål. - Den side af Færch Holdings forretning fortsætter ufortrødent, siger Niels Færch.