Aalborg

Butikker på jagt udenfor kommunen

DRONNINGLUND:Dronninglund Handelsstandsforening har sidste år forsøgt at trække kunder fra andre kommuner ind i butikkerne i Dronninglund ved hjælp ad annoncering. Det kom formand, Lars Alstrup Hansen, ind på i beretningen, da der forleden var generalforsamling i foreningen. Han håbede, at indsatsen var noget, der kunne aflæses i de enkelte butikkers regnskaber. Handelsstandsforeningen vil i 2003 også se på, hvad man kan gøre for at charmere sig ind hos eventuelle tilflyttere. Det skal bl.a. ske ved at reklamere for håndværkere, der kan bygge nye huse eller sætte gamle i stand og reklamere for byens butikker. - Hvis omegnsbeboerne og tilflyttere bare vidste, hvad vi kunne friste med ved at sende dem til egnens ejendomsmæglere, hvor de kan finde huspriser under Aalborg niveau, sagde formanden. Desuden vil foreningen som tidligere arbejde for at få borgerne til at handle lokalt. Sidste år brugte foreningen 258.409 kr. på diverse aktiviteter som bl.a. julebelysning, annoncering, open by night, gavekort og flagallé. Det blev til et overskud på 14.500 kr. Der var udskiftning i bestyrelsen, hvor John Pedersen ikke ønskede genvalg. Han blev erstattet af Carsten Kristensen. Den øvrige bestyrelse består af Lars Alstrup Hansen, Erik Andersen, Kirsten Poltorak, Birger Haaning, Anders Dige og Inger Pape.