EMNER

Butikkerne i Hadsund napper en ekstra søndag

Hadsund:Butikkerne i Hadsund holder åbent fire søndage til næste år. Det lagde medlemmerne af handelstandsforeningen sig fast på , da de forleden diskuterede de muligheder, en ændring af lukkeloven åbner for. Formanden for Hadsund Handel, Aksel Jensen, fik dermed ret i sin forudsigelse om, at handelsstandsforeningens medlemmer næppe ville udnytte muligheden for at holde åbent alle de omtrent 20 gange, som loven lukker op for. - Det var der absolut ikke stemning for, siger næstformand Lise Jensen efter mødet. I år har butikkerne åbent tre søndage, så der bliver altså blot tale om én ekstra søndag. - Alle er enige om at starte stille og roligt op, så må vi se om det bliver en succes, og om der bliver stemning til at udbygge, siger Lise Jensen. Det får ingen konsekvenser for dagligvare-forretningerne, at flertallet af handelstandsforeningens medlemmer har lagt sig fast på fire søndage. De vil fortsat have søndagsåbent, når de vil, eller når deres kæder pålægger det. - Dét blander vi os ikke i, siger Lise Jensen, der på mødet forleden fik forstærket sin lyst til at fortsætte som formand for foreningens aktivitetsudvalg. - Helt klart. Det ser rigtigt positivt og godt ud, siger Lise Jensen. De fremmødte medlemmer accepterede nemlig en kontingentstigning - vist nok den første i 12 år - som vil stille udvalget i stand til at købe sig til at få løst nogle opgaver, som de forretningsdrivende ikke selv har tid til at udføre. Eller, fremhæver Lise Jensen, eksempelvis købe et tv-spot uden at skulle gå tiggergang hos medlemmerne. Samtidig erklærede medlemmerne - direkte adspurgt af formanden - at de ikke var overbebyrdede med opgaver, ligesom de udtrykte forståelse for, at de i fremtiden bliver nødt til at melde afbud i god tid, hvis de er forhindret i at udføre opgaver, de er "sat på". - Det ser ud, som om det hele flasker sig lidt bedre, siger Lise Jensen, der derudover glæder sig over, at Niels Østerby, NORDJYSKE Medier, har lovet at stå for det praktiske i forbindelse med eksempelvis indkaldelse til møder i aktivitetsudvalget. - Det er en stor lettelse, siger Lise Jensen.