Butikscenter snupper en bid af grønt område

Mere detailhandel til vestbyen

FREDERIKSHAVN:Et nyt butikscenter ved Dagrofa-bygningen på Toftegårdsvej er i støbeskeen. Ejeren af ejendommen, Brian Severinsen, Tøjland Import/Eksport, planlægger at tredoble butiksarealet på grunden, dels med en ny bygning mod vest, ud mod Toftegårdsvej, dels ud på det grønne område mod øst - det tidligere omfartsvej-tracee. Det nye butikscenter skal have tilkørsel fra Hjørringvej via omfartsvej-traceet, For at få trafikken til at glide, skal der laves en ny rundkørsel på Hjørringvej. Den skal kiles ind mellem de to, som allerede er der - ved Toftegårdsvej og Suderbovej. Anlægget af endnu rundkørsel og en tilkørselsvej forudsætter, at kommunen som ejer af omfartsvejtraceet spiller med. Men det er plan- og miljøudvalget indstillet på. Udvalget vil dog først spørge tilsynsmyndighederne om , hvorvidt kommunen må sælge arealet uden offentligt udbud. Kommunen vil også tage kontakt med Toftegården, som i dag benytter det grønne område til græsningsareal for opstaldede heste.