Lokalpolitik

Butiksplaner på eternitgrunden

Rådmand holder dog fast i at der kun kan bygges en forretning

Forretningerne skal placeres i hjørnet af eternitgrunden ud mod Sohngårdsholmsvej og Østre Alle - til venstre på billedet. Samtidig skal der etableres ny indkørsel fra Østre Alle. Hvis altså der er politisk stemning for at dispensere fra hovedlinierne i detailhandelplanen. Foto: Janus Jacobsen

Forretningerne skal placeres i hjørnet af eternitgrunden ud mod Sohngårdsholmsvej og Østre Alle - til venstre på billedet. Samtidig skal der etableres ny indkørsel fra Østre Alle. Hvis altså der er politisk stemning for at dispensere fra hovedlinierne i detailhandelplanen. Foto: Janus Jacobsen

AALBORG:To dagligvarebutikker på eternitgrunden i Aalborg. Sådan lyder en plan fra FLS Real Estate, som mener, at det vil skabe liv på den gamle fabriksgrund og være et løft for hele området. Sagen skal i dag behandles i teknisk udvalg, og på forhånd er embedsmændene skeptiske. Hvis politikerne bøjer sig for ønsket om at etablere to butikker på tilsammen 3000 kvadratmeter vil det nemlig være i strid med de overordnende planer. Centre nok Og rådmand Henrik Thomsen (SF) er enig med sin forvaltning. - Vi skal ikke have et nyt bydelscenter. I forvejen er der bydelscentre ikke langt derfra med indkøbsmuligheder, siger rådmanden og peger på Grønlandstorv, i Vejgaard, Øgadekvarteret og Kennedy Arkaden. Selv hvis der bliver bygget et stort antal boliger på eternitgrunden er der ikke nødvendigt med flere forretninger, siger rådmanden. I rammerne for detailhandlen er der mulighed for at at opføre en dagligvarebutik på maksimalt 1000 kvadratmeter, men det er for lidt, mener FLS Real Estate, som har fået lavet en analyse, der konkluderer, at området er underforsynet med indkøbsmuligheder. Butikker skaber liv - Kommunen og vi har en fælles interesse i at gøre eternitgrunden så attraktiv som mulig, og det skal ske ved at skabe mere liv. Butikker trækker mennesker til og skaber mere liv, siger direktør Lars Nielsen, FLS Real Estate. FLS Real Estate vil gerne have en kombination af en mellemstor dagligvarebutik på 2000 kvadratmeter og en discountbututik på 1000 kvadratmeter. - Discountforretningen har typisk ikke det fulde vareudvalg, og derfor skal der også være en mellemstor dagligvarebutik med fullservice, altså alle varekategorier. Det har vist sig flere andre steder, at det er en god kombination, som indbyrdes styrker de to forretninger, siger Lars Nielsen, som i øvrigt har svært ved at se, at to butikker ligefrem kan kaldes et ”bydelscenter”. Betænkeligheden hos embedsmændene ligger også i, at balancen forrykkes i detailhandlen, og at bydelscentre ved indfaldsveje udvikler sig til konkurrerende centre i forhold til handlen i de centrale bydele. Forrretningerne skal efter planen placeres på hjørnet af Østre Alle og Sohngårdsholmsvej - på samme linie. Indkørsel bliver etableret fra Østre Alle, og i samme ombæring skal den gamle hovedport ind til fabriksgrunden sløjfes.