Dybvad

By i perspektiv

Der bor givetvis mange glade mennesker i Dybvad. En af dem er Jesper Keldtoft Andersen (JKA), som dog mistede lidt af humøret den 29.7., da P1 sendte en udsendelse om udviklingen i Dybvad under titlen "En bys deroute". JKA ærgrer sig (17.8.) over P1s dystre fremstilling af erhvervsudviklingen, kriminaliteten og livet i almindelighed i byen, der på lige fod med andre mindre byer i Danmark har oplevet store ændringer i befolkningssammensætningen de senere år. Det er en altså en generel problemstilling, som også en række eksperter finder interessant. Derfor bragte P1 udsendelsen - og med udviklingen i Dybvad som det konkrete eksempel. Det kan selvfølgelig være vanskeligt som borger i byen høre på en fremstilling, hvor de medvirkende overvejende har kritiske bemærkninger om byens udviklingsperspektiver - og tonen i udsendelsen var skarp - men som JKA også skriver: "Jeg er da nok klar over, at vi har problemer i Dybvad. Men find lige en landsby, der ikke har det - især i et område, hvor det er billigt for kommunen at "eksportere" visse elementer til". Og understreger dermed også selv, at der er et problem for Dybvad og for mange andre mindre bysamfund i Danmark, som P1 altså valgte at beskrive og perspektivere. Anders Kinch-Jensen P1-redaktør, Danmarks Radio, akij@dr.dk