By og havn skal bindes sammen igen

Ambitiøs plan til 50 mio. kr. kan være realiseret om fire år, siger Jens Hedegaard (CD)

FREDERIKSHAVN:For et par uger siden blev de sidste fliser lagt på Rimmenstorvet, det nye torv på hjørnet af Rimmensgade og Rådhus Allé, og om kort tid føjer den ny Lodsgade sig til rækken af renoverede torve og pladser, der alle giver bedre byrum. Den største brik i det puslespil har vi dog til gode: Projekt Bedste Byrum, der skal genetablere forbindelsen mellem byen og havnen. Banegård, rutebilstation, handelsskole, kirke og Krudttårn samles i ét forløb via en bred trafikdæmpende rambla. Projektet er Frederikshavns bidrag til Fremtidens Bedre Byrum, 23 projektforslag, som Fonden Realdania iværksatte i 2002 for at styrke udviklingen og kvaliteten af de danske byrum. De 23 forslag præsenteres i bogen ”Fremtidens Bedre Byrum - visioner og drømme”, som netop er udkommet. I dag er området domineret af hovedvejen, der som en brusende trafikflod skærer tværs gennem bymidten og adskiller byen og havnen. På den ene flodbred ligger Kirkepladsen. På den modsatte Krudttårnet , underligt isoleret, som en palme på en øde ø. Besøgende må hoppe fra tue til tue for at nå derover. Den tunge trafik Den største hindring for et sammenhængende byrum er trafikken gennem Skippergade. Derfor skal hovedlandevejen rettes ud, så den møder en fartdæmpende rundkørsel nord for Krudttårnet. Herfra ledes den tunge, og bymidten uvedkommende trafik mod nordøst ad Kragholmen. Kirkepladsen omformes til en bred grøn ”rambla-agtig” strækning, der forbinder gågaden med rundkørslen. Skippergade omdannes til en smuk, trafikalt neddæmpet allé med plads til fortov, cykelsti, parkerede biler og en tosporet normal bygade. På nordsiden af ramblaen kobles posthuset via et gennemgående ”perrontag” sammen med en ny banegård, som hægtes på en såkaldt ”intelligent” busterminal. Bli’r det til noget? Men bliver det nogensinde til noget? Bedømmelsesudvalget udvalgte syv projekter - og Frederikshavn var ikke blandt de heldige. Det bremser dog ikke formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (CD). Han vurderer, at projektet er gennemført om fire år. - Vi er enige med amtet om overtagelsen af Skippergade og Hjørringvej og forhandler med interessenterne. Det vil sige DSB, NT, Havnen, Frederikshavn Kirke, Handelsskolen og forsyningerne. - Vi taler om et projekt til ca. 50 mio. kr., men deler vi det op over tre-fire år, kan vi i fællesskab løfte opgaven, siger Hedegaard.