Skolevæsen

By samles om at forebygge mobning

Trivselsundersøgelse og konsekvent handling på Tornby Skole har fået idrætsliv og børnehave med på banen

TORNBY:En trivselsundersøgelse blandt 4.-9. klasseelever på Tornby Skole, og skolens måde at tackle mobning og drillerier har spredt så mange ringe i vandene, at der i midten af næste måned holdes et fællesmøde mellem repræsentanter for skole, skolebestyrelse, idrætshallen, børnehaven og dagplejen. - Mobning sker ikke blot i skolen, men også udenfor. Da vi havde lavet undersøgelsen kom Henning Sigsgaard fra idrætshallen og spurgte til, hvordan vi gør det. Vi blev enige om at starte et samarbejde, og bagefter kom de fra børnehaven, og sagde at de også gerne vil være med, for det gælder om at tackle eventuelle problemer så tidligt som muligt, og det ser ud til at dagplejen er interesseret, siger skoleinspektør Pernille Daarbak. Siden hun for et halvt års tid siden startede i det job på Tornby-Vidstrup Skole har Pernille Daarbak brugt en del energi på at sætte fokus på elevernes trivsel. - Jeg er ny her og skolebestyrelsen er ny. Så vi var enige om at tage temperaturen på, hvordan børnene føler de har det. Hvis de skal lære noget er det også vigtigt, at trivslen er i orden, udtaler skolelederen. Det var to elevrepræsentanter i skolebestyrelsen, som formulerede spørgsmålene til de i alt 160 elever i 4.-9. klasse, og besvarelserne har været igennem både skolebestyrelsen, det pædagogiske råd og elevrådet. - Nu mangler vi lige at få lavet nogle diagrammer over tallene, så undersøgelsen kan lægges ud på vores hjemmeside. Men generelt er eleverne meget tilfredse med at gå her, og langt de fleste giver også udtryk for, at de også lærer noget, siger Pernille Daarbak. Men i forhold til spørgsmålet om de reagerer, hvis de ser én bliver drillet eller mobbet, så svarer mange sommer tider eller at det gør de ikke. - At forhindre mobning er et fælles ansvar. Man er også ansvarlig ved at være passiv, siger hun. Pernille Daarbak har fra starten på skolen sat forebyggelse af mobning højt på sin egen dagsorden. Bliver hun orienteret om en mobbesituation kommer både mobber og den mobbede ind på kontoret, hvor de skal forklare hvad, hvordan og hvorfor. - Nogle gange har elever klaret tingene af uden at forældre bliver inddraget. Således blev noget pige-fnidder klaret på den måde, oplyser hun. I andre tilfælde er forældre blevet inddraget i en løsning. Hver gang skoleinspektøren har med en mobbesag at gøre, bliver der lavet en handleplan. - Og jeg ringer selv til forældre en gang om ugen for at følge op på, hvordan det går, tilføjer hun.